Máy đo lường/phân tích Sản phẩm/dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy đo lường/phân tích

Ngành nghề

Tất cả Giữa dòng 137 1 - 80 Hiển thị dòng

 • Diaphragm Pump LVM-10/MF-1 Diaphragm Pump LVM-10/MF-1
  • Danh mục

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump FD-5L/FD-5DCL Diaphragm Pump FD-5L/FD-5DCL
  • Danh mục

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump FD-2L/FD-2DCL Diaphragm Pump FD-2L/FD-2DCL
  • Danh mục

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump FD-2N/FD-2NDC Diaphragm Pump FD-2N/FD-2NDC
  • Danh mục

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump Explosion Proof FD-5XP Diaphragm Pump Explosion Proof FD-5XP
  • Danh mục

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump FD-2HT Diaphragm Pump FD-2HT
  • Danh mục

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump FD-5/FD-5DC Diaphragm Pump FD-5/FD-5DC
  • Danh mục

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Diaphragm Pump FD-2/FD-2DC Diaphragm Pump FD-2/FD-2DC
  • Danh mục

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  IBS MAFUNACTURING VIETNAM CO.,LTD

 • Thiết bị đo Nidec Shimpo Tosok Thiết bị đo Nidec Shimpo Tosok

  Thiết bị đo Nidec Shimpo Tosok là thiết bị đo đạc không chạm thông minh. Có thể hoạt động trên một loạt các thiết bị đo đạc trong quá trình tự động. Phù hợp để đo nhiều loại thiết bị, sản phẩm trong các môi trường sản xuất. Cho kết quả đo chính xác, phép đo không chạm. Kết quả trả về nhanh chóng, dễ đọc. Các sản phẩm của Nidec Shimpo Tosok bao gồm: - Máy đo điện tử - Panme đo khoảng cách CEG 2000, CAG 3000,... - Đầu đo cảm ứng...

  Ngành nghề đối tượng: Linh kiện xe hơi Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Máy đo lường/phân tích

  Công ty Cổ phần Thương mại Năng Lực Việt

 • Bơm chân không dạng khô mã KTS Bơm chân không dạng khô mã KTS
  • Danh mục
  • Tìm đại lý

  Sản xuất và bán bơm chân không dạng khô

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD

  Công ty TNHH Unozawa-Gumi Iron Works

 • Bộ bảo vệ mạch nhiệt (Thermal circuit protector) giúp bảo vệ mạch với độ tin cậy cao, giá thành hợp lý! Bộ bảo vệ mạch nhiệt (Thermal circuit protector) giúp bảo vệ mạch với độ tin cậy cao, giá thành hợp lý!
  • Danh mục
  • Tìm đối tác

  Bảo vệ mạch nhiệt là phương thức sử dụng lá lưỡng kim mắc nối tiếp với mạch điện. Khi nhiệt được sinh ra do quá tải, lá lưỡng kim sẽ biến dạng và ngắt mạch. Bảo vệ nhiệt sẽ được khôi phục lại sau khi ngắt nên có ưu điểm lớn mà cầu chì không có. Bảo vệ nhiệt cũng được sử dụng với vai trò là công tắc ON/OFF chính ở các thiết bị cần bảo vệ. Carling có nhiều loại bộ ngắt mạch nhiệt khác nhau như loại có đèn và không có đèn, công tắc truyền động (rocker actuator) hay dạng nút ấn push-to-reset, từ 3 đến 60 ampe, đáp ứng tiêu chuẩn UL, CUL, CE, UL1500/ISO 8846.

  Ngành nghề đối tượng: Thiết bị thông tin/Thiết bị truyền thông Máy đo lường/phân tích

  Carling Technologies Inc.

 • Công tắc Mini&Submini (nhỏ và rất nhỏ) với chuỗi sản phẩm phong phú như dạng bập bênh, gật gù, ấn, trượt. Công tắc Mini&Submini (nhỏ và rất nhỏ) với chuỗi sản phẩm phong phú như dạng bập bênh, gật gù, ấn, trượt.
  • Danh mục
  • Tìm đối tác

  Công tắc dạng kín và hở dòng nhỏ và rất nhỏ của Carling có loại từ 1 đến 4 cực, từ 0,10A đến 6A. Dòng công tắc nhỏ và rất nhỏ có kiểu công tắc bập bênh, công tắc gật gù, công tắc gạt, công tắc ấn, công tắc trượt với các tùy chọn PC, PCB, snap-in, dán bề mặt. Đạt tiêu chuẩn UL, cUL, CSA.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị thông tin/Thiết bị truyền thông Linh kiện điện tử/Linh kiện điện

  Carling Technologies Inc.

 • DIN Rail Mountable Cube type Fanless Embedded PC BOX-PC BX-320 series with F&eIT Bus and PCIe Bus DIN Rail Mountable Cube type Fanless Embedded PC BOX-PC BX-320 series with F&eIT Bus and PCIe Bus
  • Danh mục
  • Minh họa ứng dụng/Thực tế ứng dụng
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a small palm top size fanless PC for embedded applic application that can be mounted onto 35mm DIN rail. By connecting the F&eIT series I/O device modules, you can easily expand the functions with abundant optional modules such as digital I/O.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Thiết bị khoa học/Thiết bị lý hóa học Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  Contec Co., Ltd.

 • Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-220 Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-220
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a fanless computer for embedded applications. It features an Intel Atom processor E3845 chipset. Thanks to a quad-core CPU, simultaneous stable high-speed processing for four applications is possible with four cores. It combines sufficient performance and low power consumption in a space-saving design that can be installed in spaces only 50-mm thick with roughly the same area as a paperback book. This "resource-saving PC" helps you design more compact, energy efficient equipment to reduce running costs and promote energy efficiency. It has extension interfaces such as DVI-I, Display Port, 1000BASE-T, USB 3.0, and serial. It employs a CFast card for storage and is fanless to ensure a totally spindleless design that simplifies maintenance. In addition, this product is equipped with a proprietary extended RAS function independent of the main computer functions. This feature provides various functions to increase system reliability by automatically restarting the system when detecting errors such as frozen programs, operating system startup faults, and a rise in internal temperature, and by saving detailed logs of the occurrence of errors, which can be useful in failure analysis. Embedded-type CPU have been adopted. The use of readily available parts ensures the ease of the use of the product. In addition, the use of Contec-customized BIOS allows support to be provided at the BIOS level.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Linh kiện xe hơi Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-T1000 series Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-T1000 series
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a fanless and high performance embedded type computer with 7th Gen. Intel Core i7/i5/Celeron(Kaby Lake) processor for industrial applications. Achieving great performances and power saving, it also contains rich interfaces, and realizes total natural cool down (fanless design). It has extension interfaces such as dual-LAN, USB3.0, DisplayPort, DVI-D, and RS-232C. It employs slot-in type of 2.5-inch SATA disk slots, providing the appropriate ability to display images including digital signage. Embedded-type CPU have been adopted. The use of readily available parts ensures the ease of the use of the product for long term period. In addition, the use of Contec-customized BIOS allows support to be provided at the BIOS level.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-S3000 Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-S3000
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a high-performance embedded-type personal computer equipped with the 6th-generation. Intel Core processor. Embedded-type chipset and CPU have been adopted.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Xe hơi/Máy vận chuyển Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-S959SD-DC Fanless Embedded Computer BOX-PC BX-S959SD-DC
  • Danh mục
  • Minh họa ứng dụng/Thực tế ứng dụng
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a fanless PC for embedded use based on an Atom processor E3845 1.91GHz Quad Core. It has sufficient performance with low power consumption, as well as small footprint of about A5-size. It has extended interfaces such as 1000BASE-T, USB3.0, and serial. It adopts CFast card / HDD / SDD for the storage and is fanless, which demonstrate the totally spindleless design that simplifies the maintenance.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • 12.1" Touch Panel Computer PT-S2000LX series 12.1" Touch Panel Computer PT-S2000LX series
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a fanless high-performance embedded-type 12.1" touch panel computer that is equipped with Intel 6th Gen. Core i (SkyLake) processor. CPU can be selected from Core i5-6300U or Celeron 3955U. This product has IP65 grade dust and water-proof in front. Along with its power-saving and high-performance features, this product has a rich variety of interfaces and achieves fanless operation by way of natural air-cooling. Various interfaces such as dual LAN / USB3.0 / DisplayPort / HDMI / RS-232C, and 2.5 inches SATA disk bay unit are installed. PT-S2000LX series employs 5-wire resistive type or projected capacitive (PCAP) type touch screen. Since embedded type CPU has been adopted, the use of readily available parts ensures the product to be applied easily.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • VCC-SXCL3M (B/W) / VCC-SXCL3R (Màu) VCC-SXCL3M (B/W) / VCC-SXCL3R (Màu)
  • Danh mục

  Độ phân giải SXGA, Max. 152fps (ở tốc độ 3tap), tốc độ cao, camera Camera Link khối 29mm sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS. Được đóng gói với các chức năng linh hoạt phù hợp cho kiểm tra PCB, AOI, kiểm tra PTP, kiểm tra Chi cục Kiểm lâm, kiểm tra các bộ phận nhỏ, kiểm tra thực phẩm, kiểm tra y tế, thị giác robot, máy bay không người lái, v.v. Vui lòng tham khảo Sản phẩm và các tính năng dịch vụ của Phần trên trang này hoặc danh mục sản phẩm của chúng tôi để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của máy ảnh.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-VCL3M (B/W) / VCC-VCL3R (Màu) VCC-VCL3M (B/W) / VCC-VCL3R (Màu)
  • Danh mục

  Độ phân giải VGA, Max. 538fps (ở tốc độ 3tap), tốc độ cao, camera Camera Link khối 29mm sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS. Được đóng gói với các chức năng linh hoạt phù hợp cho kiểm tra PCB, AOI, kiểm tra PTP, kiểm tra Chi cục Kiểm lâm, kiểm tra các bộ phận nhỏ, kiểm tra thực phẩm, kiểm tra y tế, thị giác robot, máy bay không người lái, v.v. Vui lòng tham khảo Sản phẩm và các tính năng dịch vụ của Phần trên trang này hoặc danh mục sản phẩm của chúng tôi để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của máy ảnh.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • PICMG1.3 Single Board Computer Intel 8th/9th Gen. Coffee Lake/Coffee Lake-Refresh + Q370 (LGA1151) PICMG1.3 Single Board Computer Intel 8th/9th Gen. Coffee Lake/Coffee Lake-Refresh + Q370 (LGA1151)
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  - Support Intel Core i3/i5/i7 / Pentium / Celeron processors (LGA1151) - Support up to 128GB maximum DDR4-2133 SO-DIMM on four sockets - Support multiple displays by DVI-I(DVI-D+VGA) and HDMI - Dual Gigabit Ethernet based on PCI express x1, high bandwidth I/O interface - Rich I/O connections such as four serial ports, USB 3.0, SATAIII ports - Support on board TPM2.0

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • Industrial ATX Motherboard Intel 8th/9th Gen. Core (Coffee Lake-S/Coffee Lake Refresh-S) + C246 (LGA1151) Chipset Industrial ATX Motherboard Intel 8th/9th Gen. Core (Coffee Lake-S/Coffee Lake Refresh-S) + C246 (LGA1151) Chipset
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  - Supports Intel 8th / 9th Gen. Core Desktop Processors (LGA1151) - Up to 64 GB in 4 slots 288-pin UDIMM sockets. Supports dual channel DDR4 2400/2666 MHz ECC SDRAM - 1 x PCIe X 16, 3 x PCIe X 4 + 3 x PCI slot - 6 x SATA 3.0 (6Gb/s) ports and 12 x USB Ports - Dual Giga LAN port with intel I219LM and intel I210AT - VGA + HDMI+ Display port by I/O panel

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • Industrial ATX Motherboard Intel 8th/9th Gen. Core (Coffee Lake-S/Coffee Lake Refresh-S) + Q370 (LGA1151) Chipset Industrial ATX Motherboard Intel 8th/9th Gen. Core (Coffee Lake-S/Coffee Lake Refresh-S) + Q370 (LGA1151) Chipset
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  - Supports Intel 8th / 9th Gen. Core Desktop Processors (LGA1151) - Up to 64 GB in 4 slots 288-pin UDIMM sockets. Supports dual channel DDR4 2400/2666 MHz ECC SDRAM - 1 x PCIe X 16, 3 x PCIe X 4 + 3 x PCI slot - Six SATA 3.0 (6Gb/s) ports and Twelve USB Ports - Dual Giga LAN port with intel I219LM and intel I211AT - VGA + HDMI+ Display port by I/O panel

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • 15" Touch Panel Computer PT-S3000HX series 15" Touch Panel Computer PT-S3000HX series
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a fanless high-performance embedded-type 15" touch panel computer that is equipped with Intel 6th Gen. Core i (SkyLake) processor. CPU can be selected from Core i7-6700TE, Core i5-6500TE or Celeron G3900TE. This product has IP65 grade dust and water-proof in front. Along with its power-saving and high-performance features, this product has a rich variety of interfaces and achieves fanless operation by way of natural air-cooling. Various interfaces such as dual LAN / USB3.0 / DisplayPort / DVI-I / RS-232C, and 2x 2.5 inches SATA disk bays unit are installed. PT-S3000HX series employs 5-wire resistive type touch screen. Since embedded type CPU has been adopted, the use of readily available parts ensures the product to be applied easily.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • 15" Touch Panel Computer PT-S2000HX series 15" Touch Panel Computer PT-S2000HX series
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  This product is a fanless high-performance embedded-type 15" touch panel computer that is equipped with Intel 6th Gen. Core i (SkyLake) processor. CPU can be selected from Core i5-6300U or Celeron 3955U. This product has IP65 grade dust and water-proof in front. Along with its power-saving and high-performance features, this product has a rich variety of interfaces and achieves fanless operation by way of natural air-cooling. Various interfaces such as dual LAN / USB3.0 / DisplayPort / HDMI / RS-232C, and 2.5 inches SATA disk bay unit are installed. PT-S2000LX series employs 5-wire resistive type or projected capacitive (PCAP) type touch screen. Since embedded type CPU has been adopted, the use of readily available parts ensures the product to be applied easily.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích

  Contec Co., Ltd.

 • Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 4158N (TYPE1) Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 4158N (TYPE1)

  TYPE 4158N là loại micro 1/4 inch dạng trường âm thanh tự do đáp ứng tần số 20Hz~100kHz. Độ nhạy áp suất âm thanh bao gồm tiền khuếch đại là -50dB±3dB re 1V/Pa (3,2mV/Pa). Thiết kế nhỏ, ít chịu ảnh hưởng của phản xạ hay nhiễu xạ. Độ nhạy áp suất âm thanh 3,2 mV/Pa, thích hợp để đo với áp suất âm thanh đầu vào lớn. Áp dụng tiêu chuẩn IEPE, micro có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích FFT hay bộ chuyển đổi A/D cung cấp dòng điện không đổi. [Đặc điểm] Có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích như máy phân tích FFT bằng dây cáp BNC Có thể đo lường với độ chính xác cao và chi phí thấp Duy trì được tính ổn định lâu dài nhờ xử lí già hóa tăng cường tại nhiệt độ cao (360℃) ※Xin Quý khách vui lòng tham khảo trang website tại liên kết ngoài hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  Aco Co., Ltd.

 • Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 4160N (TYPE2) Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 4160N (TYPE2)

  TYPE 4160N là loại micro 1/4 inch dạng trường âm thanh tự do đáp ứng tần số 20Hz~20kHz. Độ nhạy áp suất âm thanh bao gồm tiền khuếch đại là -44dB±3dB re 1V/Pa (6,3mV/Pa). Áp dụng tiêu chuẩn IEPE, micro có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích FFT hay bộ chuyển đổi A/D cung cấp dòng điện không đổi. Chi phí thấp, thích hợp để đo đa kênh. [Đặc điểm] Có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích như máy phân tích FFT bằng dây cáp BNC Có thể đo lường với độ chính xác cao và chi phí thấp Duy trì được tính ổn định lâu dài nhờ xử lí già hóa tăng cường tại nhiệt độ cao (360℃) ※Xin Quý khách vui lòng tham khảo trang website tại liên kết ngoài hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  Aco Co., Ltd.

 • Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 7152N (TYPE1) Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 7152N (TYPE1)

  TYPE 7152N là loại micro 1/2 inch dạng trường âm thanh tự do đáp ứng tần số 20Hz~20kHz. Độ nhạy áp suất âm thanh bao gồm tiền khuếch đại là -31dB±1dB re 1V/Pa (28,1mV/Pa). Áp dụng tiêu chuẩn IEPE, micro có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích FFT hay bộ chuyển đổi A/D cung cấp dòng điện không đổi. [Đặc điểm] Có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích như máy phân tích FFT bằng dây cáp BNC Có thể đo lường với độ chính xác cao và chi phí thấp Duy trì được tính ổn định lâu dài nhờ xử lí già hóa tăng cường tại nhiệt độ cao (360℃) ※Xin Quý khách vui lòng tham khảo trang website tại liên kết ngoài hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  Aco Co., Ltd.

 • Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 7146 (TYPE1) Micro tích hợp bộ tiền khuếch đại TYPE 7146 (TYPE1)

  TYPE 7146 là loại micro 1/2 inch dạng trường âm thanh tự do đáp ứng tần số 20Hz~20kHz. Độ nhạy áp suất âm thanh bao gồm tiền khuếch đại là -27dB±2dB re 1V/Pa (44,7mV/Pa). Áp dụng tiêu chuẩn IEPE, micro có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích FFT hay bộ chuyển đổi A/D cung cấp dòng điện không đổi. [Đặc điểm] Có thể kết nối trực tiếp với máy phân tích như máy phân tích FFT bằng dây cáp BNC Có thể đo lường với độ chính xác cao và chi phí thấp Duy trì được tính ổn định lâu dài nhờ xử lí già hóa tăng cường tại nhiệt độ cao (360℃) ※Xin Quý khách vui lòng tham khảo trang website tại liên kết ngoài hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  Aco Co., Ltd.

 • VCC-25CXP1MPS (Đơn sắc) / VCC-25CXP1RPS (Màu) VCC-25CXP1MPS (Đơn sắc) / VCC-25CXP1RPS (Màu)
  • Danh mục

  ◆ SPEC Tên model: VCC-25CXP1MPS (B/W) / VCC-25CXP1RPS (Màu) Giao diện: CXP3-CXP6 × 4 làn Kích thước ô đơn vị: 4,5µm × 4,5µm Kích thước cảm biến: Màn trập APS-H CMOS Global Điểm ảnh hiệu dụng: 5120 (H) × 5120 (V) Độ phân giải: [B/W] 25M ・ 100M (4 lần dịch chuyển) ・ 400M (16 lần dịch chuyển) [Màu] 25M ・ 75M (4 lần dịch chuyển ・ Tương đương với 3CMOS Màu trung thực) ・ 300M (16 lần dịch chuyển ・ Tương đương với 3CMOS Màu trung thực) Tốc độ khung hình: 81,8fps (CXP6 ・ 8bit ở 25M), 11,1fps (CXP6 ・ 8bit ở 100M), 2,7fps (CXP6 ・ 8bit ở 400M) Ngàm ống kính: ngàm M48 Kích thước: 65 (W) × 65 (H) × 93,3 (D) mm Các tính năng khác: Tích hợp bộ truyền động thiết bị truyền động Piezo ※ Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và đơn vị thẩm định cho vay.

  Ngành nghề đối tượng: Khác Dược phẩm/Công nghệ sinh học Máy đo lường/phân tích

  CIS Corporation

 • DCC-RGBD1 (máy ảnh ToF + RGB) DCC-RGBD1 (máy ảnh ToF + RGB)
  • Danh mục

  Đây là máy ảnh bảng ống kính kép tích hợp camera ToF và camera RGB. Với máy ảnh ToF, không chỉ có thể đo và thu được khoảng cách bằng cách sử dụng ánh sáng hồng ngoại gần phát ra từ máy ảnh, mà còn có thể thu được hình ảnh YUV màu. Ngoài ra, vì hiệu suất thời gian thực tuyệt vời của nó, DCC-RGBD1 đóng góp cho các ứng dụng về thị giác robot, lái xe tự động, hậu cần, an ninh, chăm sóc y tế, chăm sóc điều dưỡng, v.v. [Đặc trưng] ■ Bộ phát triển máy ảnh ToF Cung cấp phần mềm điều khiển exe và gói trình điều khiển ROS để có được hình ảnh và điều khiển máy ảnh. ■ Thu thập thông tin về RGB và Độ sâu bằng một camera Đồng bộ hóa và xuất thông tin YUV + D bằng cách sử dụng FPGA trên bo mạch. Tương ứng với phép đo liền mạch trong phạm vi 30cm 5m ở chế độ Phạm vi rộng. (Ở chế độ Siêu gần, 15 ~ 70cm, Ở chế độ Rộng, 30cm ~ 5m) Sự chính xác: Tỷ lệ lệch trung bình là 1,5% hoặc nhỏ hơn ở 15cm và 2,0% hoặc nhỏ hơn ở 5m. ■ Giao diện dấu chân nhỏ / USB3.0 được sử dụng 55 (W) × 50 (H) × 35 (D) mm USB3.0 UVC (Không hỗ trợ cấp nguồn) Một dây cáp để cung cấp điện được cung cấp như một phụ kiện.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Máy đo lường/phân tích Ngành vận chuyển/phân phối/kho bãi

  CIS Corporation

 • [Loại đơn giản] Giá đo chạy điện thẳng đứng “seri MX” [Loại đơn giản] Giá đo chạy điện thẳng đứng “seri MX”
  • Danh mục

  “Seri MX” là giá đo chạy điện dạng thẳng đứng có thể đo lực kéo, lực nén. Vừa có thể đo chuyên nghiệp vừa giảm được chi phí. Chúng tôi cung cấp model “MX-1000N” để đo tải trọng đến 1000N và model “MX-5000N” để đo tải trọng đến 5000N. [Đặc điểm] ■ Thực hiện đo có tính sát thực cao tốc độ, phương hướng định sẵn. ■ Thực hiện được nhiều phép đo như đo lực kéo, lực nén, lực bóc. ■ Có thể dừng khi quá tải, kiểm soát tải trọng nhờ kết nối với máy đo. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Loại tính năng cao]Giá đo chạy điện thẳng đứng 『EMX-1000N』 [Loại tính năng cao]Giá đo chạy điện thẳng đứng 『EMX-1000N』
  • Danh mục

  [Seri EMX-1000N] là giá đo chỉ cần kết hợp với máy đo và dụng cụ gá là trở thành thiết bị thử nghiệm lực kéo/ lực nén dễ thao tác. Là loại có độ cứng cao, dải tốc độ rộng nên có thể thực hiện nhiều thiết lập, đáp ứng nhiều phép đo đa dạng. [Đặc điểm] - Đồng nhất tốc độ, phương hướng đo, thực hiện được phép đo có tính sát thực cao. - Các loại thiết lập đều có thể thao tác đơn giản bằng vừa nhìn màn hình vừa bấm nút - Đáp ứng không chỉ thử nghiệm lực kéo, lực nén mà còn cả thử nghiệm bóc, đo hệ số ma sát. - Model cao cấp với nhiều tính năng cao ngay cả trong dòng giá đo tự động thẳng đứng. Có thể thiết lập cự li di chuyển nên có thể kiểm soát “bấm là dừng ở ○mm”. Có thể ghi nhớ 5 hình thức đo theo điều kiện đo nên có thể tiến hành đo đa dạng, hiệu quả. - Trụ đỡ có độ cứng vượt trội, thực hiện đo độ chính xác cao. Hạn chế tối đa biến dạng trục, thực hiện phép đo chính xác rất cao. Còn có thể đo sự thay đổi vị trí của tải trọng. - Dải tốc độ rộng, chỉ cần bản với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn có thể đáp ứng được nhiều phép đo. Có thể thiết lập tốc độ trong dải 0,5-600mm/ phút * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Loại tiêu chuẩn] Giá đo chạy điện nằm ngang “Seri MH2” [Loại tiêu chuẩn] Giá đo chạy điện nằm ngang “Seri MH2”
  • Danh mục

  “Seri MH2” là giá đo chạy điện dạng nằm ngang dễ dàng lắp đặt vật mẫu. Thực hiện phép đo có tính sát thực cao với một tốc độ và phương hướng định sẵn. Dễ dàng thiết lập cơ chế và tốc độ đo bằng kỹ thuật số. Đã thực hiện nhiều tính năng đa dạng khi vận hành cùng máy đo. ■ Có thể tạo tải trọng theo phương ngang ■ Dễ dàng lắp vật mẫu, máy đo ■ Có thể đo chính xác và ổn định nhờ thiết lập tốc độ thử nghiệm bằng kỹ thuật số ■ Có thể thử nghiệm độ bền bằng cách thiết lập số lần di chuyển 1 vòng, thời gian duy trì tải trọng. ■ Có thể thiết lập riêng tốc độ đi, tốc độ về khi thử nghiệm độ bền ■ Kiểm soát tải trọng bằng tính năng ngăn chặn quá tải và tải trọng thiết lập. ※Có điều kiện

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Bản tiêu chuẩn]Giá đo chạy điện thẳng đứng “seri MX2” [Bản tiêu chuẩn]Giá đo chạy điện thẳng đứng “seri MX2”
  • Danh mục

  “Seri MX2” là giá đo chỉ cần kết hợp với máy đo và dụng cụ gá là có thể sử dụng làm thiết bị thử nghiệm lực kéo/ lực nén dễ dàng. Thu được kết quả sát thực cao hơn khi chỉ đo bằng máy đo cầm tay. Công ty Imada chúng tôi cung cấp trên 50 loại máy đo cầm tay, trên 100 loại dụng cụ gá có thể gắn vào giá, cung cấp giải pháp đo thích hợp với quý khách hàng. [Đặc điểm] ■ Đồng nhất tốc độ thử nghiệm, phương hướng, đo với tính sát thực cao - Thiết lập, hiển thị tốc độ thử nghiệm kỹ thuật số - Tải trọng được tạo thẳng đứng  Giảm thiểu sai lệch do người thực hiện ■ Nhiều thiết lập phù hợp với thử nghiệm độ bền, lặp đi lặp lại - Dễ dàng tiến hành thử nghiệm độ bền, thử nghiệm lặp với tính năng bấm giờ/ tính năng đếm ■ Kết nối bằng cáp chuyên dụng CB-518 với máy đo cầm tay ZTS/ ZTA để có thể sử dụng các tính năng sau: - Ngăn chặn quá tải - Kiểm soát vận hành đo bằng giá trị tải trọng - Tự động bắt đầu vẽ/ lưu biểu đồ ■ Thao tác đơn giản - Dễ dàng thiết lập tốc độ thử nghiệm và số lần thử nghiệm chỉ bằng cách nhìn màn hình và bấm nút. ■ Thử nghiệm bóc/ đo hệ số ma sát: - Thiết bị có thể đáp ứng không chỉ thử nghiệm lực kéo và lực nén mà còn với thử nghiệm bóc và đo hệ số ma sát.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Bản tiêu chuẩn] Máy đo lực cơ khí “seri PS” [Bản tiêu chuẩn] Máy đo lực cơ khí “seri PS”
  • Danh mục

  Máy đo lực cơ khí “seri PS” là máy đo cơ khí chuyên dụng, dễ dàng đo chính xác lực kéo/ lực nén. Máy đo lực của Imada chúng tôi duy trì lâu dài được độ chính xác ban đầu nhờ phát huy kinh nghiệm lâu năm và bề dày thành tích, kỹ thuật sản xuất cao và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi cung cấp các chủng loại máy đo phù hợp với nhiều phép đo đa dạng. [Đặc điểm] ■ Thiết kế phong cách tiên tiến vừa với bàn tay ■ Thân máy bằng hợp kim nhôm nhẹ, chắc chắn ■ Duy trì độ chính xác cao và lâu dài với lò xo bằng vật liệu đặc biệt và cơ cấu hiển thị riêng biệt ■ Tất cả các model đều có cơ cấu kim hãm nên đo được giá trị lớn nhất. ■ Cơ cấu điều chỉnh kim về 0 giúp hiệu chỉnh trọng lượng phụ kiện gắn vào ■ Thiết kế mặt đồng hồ dễ xem ■ Kèm các phụ kiện và hộp đựng ■ Bảo hành dài hạn (12 tháng) * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Chúng tôi xin giới thiệu “Phần mềm phân tích dữ liệu đo” của IMADA Chúng tôi xin giới thiệu “Phần mềm phân tích dữ liệu đo” của IMADA
  • Danh mục

  “Phần mềm phân tích dữ liệu đo” của IMADA lập biểu đồ giá trị tải trọng đang đo theo thời gian thực khi kết nối máy đo kỹ thuật số cầm tay với máy tính qua USB hoặc cáp RS232C. Nhờ đó, việc quản lý, phân tích dữ liệu được thực hiện dễ dàng hơn. ■ Ưu điểm của việc sử dụng phần mềm: Việc biểu đồ hóa dữ liệu giúp nắm bắt được sự biến thiên tải trọng một cách trực quan. Giá trị thống kê được tính toán tự động, dữ liệu được lưu lại nên có thể quản lý dễ dàng! [Giới thiệu các loại phần mềm] ● Force-Recorder (Tiêu chuẩn/ Nhẹ): Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian (hành trình – thời gian) ● Force Recorder (Chuyên nghiệp): Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thay đổi vị trí (hành trình – góc độ) ● Force Logger Plus: Phần mềm quản lý dữ liệu từ nhiều máy đo cầm tay ● ZLINK4: Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian (hành trình – thời gian) ● ZP Recorder: Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian ● F-S Recorder: Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thay đổi vị trí ● HCC-Easy: Phần mềm vẽ biểu đồ cho thử nghiệm kéo căng

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Loại tiêu chuẩn] Cảm biến tải trọng cho đo lực nén “seri LC” [Loại tiêu chuẩn] Cảm biến tải trọng cho đo lực nén “seri LC”
  • Danh mục

  “Seri LC” là cảm biến tải trọng cho đo lực nén nhỏ gọn, nhẹ, dễ tháo lắp và sử dụng. Có thể yên tâm sử dụng bất cứ nơi nào nhờ cấu tạo kín, độ ổn định, tin cậy cao. Sử dụng thép không gỉ (SUS630) có tính chịu ăn mòn cao. [Đặc điểm] ■ Cảm biến tải trọng chuyên đo lực kéo độ chính xác cao ■ Hình đồng xu dễ lắp vào những khe hẹp ■ Cần kết nối với đồng hồ hiển thị để xuất giá trị tải trọng. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Loại tiêu chuẩn, đo tải trọng lớn] cảm biến tải trọng lực lưỡng dụng đo lực nén, lực kéo “seri DPU” [Loại tiêu chuẩn, đo tải trọng lớn] cảm biến tải trọng lực lưỡng dụng đo lực nén, lực kéo “seri DPU”
  • Danh mục

  “Seri DPU” là cảm biến tải trọng phù hợp để lắp vào thiết bị. Hình hộp chữ nhật, dễ dàng lắp vào thiết bị. Có sẵn lỗ vặn vít nên có thể dễ dàng bắt vít vào thiết bị. Đo được cả lực kéo và lực nén. Thực hiện đo bằng cách lắp đồ gá vào phần lỗ vít. Chúng tôi cung cấp rất nhiều đồ gá khác nhau. [Đặc điểm] ■ Đồng hồ hiển thị có tính năng nhận, xuất dữ liệu phong phú. - Cần có đồng hồ hiển thị để hiển thị giá trị tải trọng. Chúng tôi cung cấp 4 loại đồng hồ hiển thị như sau. 1. Loại để bàn: FA Plus2 2. Loại có thể đổi cảm biến: eZT *Seri eZ-Connect: eDPU tương thích với seri eZT loại có thể đổi cảm biến. 3. Loại di động (portable) (bản tiêu chuẩn): ZTS Separate 4. Loại di động (bản cao cấp): ZTA Separate ■ Tất cả các đồng hồ hiển thị đều có thể nhận dữ liệu và hiển thị như sau: - Qua USB/ RS232C/ Analog,… - Đánh giá đạt hay không/ giá trị lớn nhất/ quá tải,… ■ Có thể lập biểu đồ nếu kết hợp sử dụng với phần mềm chuyên dụng. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Đồng hồ hiển thị cho cảm biến loại để bàn “seri FA Plus2” Đồng hồ hiển thị cho cảm biến loại để bàn “seri FA Plus2”
  • Danh mục

  “Seri FA Plus2” là đồng hồ hiển thị để bàn chuyên dụng cho cảm biến tải trọng có hình hộp, dễ lắp vào các thiết bị. Có tính năng xuất dữ liệu ra ngoài phong phú, dễ dàng kết nối với các máy móc thiết bị (như PLC, …) Có thể tùy biến tốc độ baud (baud rate) (tốc độ truyền dữ liệu) theo thông số kỹ thuật của thiết bị kế nối và PLC, và có thể xuất dữ liệu kiểu truyền nối tiếp (serial communication) (RS-232C) tốc độ 100 dữ liệu/ giây. Có thể đo chính xác ngay cả khi lực biến thiên mạnh mẽ với tốc độ lấy mẫu 2000 lần/ giây. [Đặc điểm] ■ Hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng ■ Đánh giá nhanh kết quả tốt, không tốt ■ Có sẵn nhiều tính năng xuất dữ liệu phong phú ■ Hình dạng thuận tiện để lắp vào các thiết bị ■ Có tùy chọn thay đổi nguồn điện công nghiệp * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Máy hiển thị lực có thể thay cảm biến lực “eZT” Máy hiển thị lực có thể thay cảm biến lực “eZT”
  • Danh mục

  “eZT” là thiết bị hiển thị thay thế được cảm biến, có thể thay thế cảm biến tải trọng thoải mái mà không phải hiệu chỉnh. Với hình dáng đa dạng phù hợp với các loại thiết bị và môi trường, có thể thực hiện được rất nhiều phép đo hàng ngày bằng cách thay các cảm biến tải trọng đặc thù. Có thể sở hữu thêm một cảm biến dự phòng để đo hàng ngày. [Đặc điểm] ■ Đáp ứng nhiều phương pháp đo khác nhau - Chỉ cần 1 máy eZT có thể đáp ứng cả các phương pháp đo lực khác nhau (như lực nén và lực xoắn). - Chỉ cần 1 máy eZT có thể đáp ứng các phương pháp đo với dải tải trọng cách xa nhau từ tải trọng thấp đến tải trọng cao. * Mỗi máy eZT chỉ lắp được 1 cảm biến tải trọng mỗi lần. ■ Tiết kiệm chi phí - Thông thường, cần một số lượng máy hiển thị (đồng hồ) bằng số lượng cảm biến tải trọng. Tuy nhiên với eZT thì chỉ cần 1 máy có thể tương thích với nhiều cảm biến khác nhau. Nhờ vậy có thể tiết kiệm được chi phí cho số máy hiển thị lẽ ra phải cần có. ■ Giảm thiểu rủi ro trong công đoạn - Chỉ cần chuẩn bị thêm cảm biến tải trọng dự phòng, thì dù cảm biến đang dùng có bị hỏng thì có thể thay thế ngay mà không cần hiệu chỉnh gì, giúp công đoạn không bị gián đoạn. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Máy đo kỹ thuật số (máy đo tải trọng) “Seri DSV/DST” Máy đo kỹ thuật số (máy đo tải trọng) “Seri DSV/DST”
  • Danh mục

  “Seri DSV/DST” là máy đo kỹ thuật số (máy đo tải trọng) có sẵn nhiều tính năng để có thể cầm tay và đo chính xác hơn, đơn giản hơn. Với việc báo hiệu khi tư thế cầm thay đổi, khi đang đo tải trọng, máy có thể xác định việc rất quan trọng là “gia lực đã đúng phương thẳng đứng” hay chưa. Hơn nữa, máy có tính năng đo liên tục và cập nhật, lưu các giá trị tải trọng đỉnh. Góp phần nâng cao năng suất vận hành do không cần cài đặt lại giá trị hay lưu mỗi lần đo. ■ Pin có thể hoạt động tối đa 30 giờ ■ Có thể xạc điện từ máy tính, pin xạc dự phòng ■ Quản lý dữ liệu dễ dàng bằng phần mềm kèm theo ■ Tương thích nhiều dải tải trọng đến 1000N ※Xin quý khách xem tài liệu kỹ thuật hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Dụng cụ gá đo lực bóc chip “seri GT” Dụng cụ gá đo lực bóc chip “seri GT”
  • Danh mục

  “Seri GT” là đồ gá cho thử nghiệm lực bóc (cắt) linh kiện điện tử. Nhỏ, nhẹ nên có thể dùng để đo tải trọng nhỏ, tại vị trí hẹp. Có thể đo dễ dàng với chi phí thấp. Dùng “GT-10” móc vào linh kiện vi mạch, bẩy lên và đo lực bóc linh kiện đó. Dùng “GT-20” ấn đầu dụng cụ vào dưới linh kiện vi mạch, đẩy ra (cắt) để đo lực cắt. [Đặc điểm] ■ Dụng cụ gá cho thử nghiệm đo lực bóc (cắt) linh kiện điện tử. ■ Nhỏ gọn, nhẹ nên có thể đo tải trọng thấp, trong không gian hẹp. ■ Có thể đo dễ dàng với chi phí thấp * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Dụng cụ gá cho thử nghiệm tải trọng mối hàn không chì “LF” Dụng cụ gá cho thử nghiệm tải trọng mối hàn không chì “LF”
  • Danh mục

  “LF” phù hợp với thử nghiệm tải trọng tại điểm hàn nối khung dây gói vi mạch QFP sử dụng dây hàn không chì. Có 2 loại bàn gá góc 45° và 90° kèm theo. Có thể định vị chi tiết nhờ đế tọa độ XY chính xác cao. Có thể đo tuân thủ theo “Phương pháp thử nghiệm dây hàn không chì - Phần 6: Phương pháp thử nghiệm kéo 45 độ phần hàn nối khung dây gói vi mạch QFP”, tiêu chuẩn JIS Z3198-6(2003), “Phương pháp thử nghiệm dây hàn không chì – Phần 7: Phương pháp thử nghiệm cắt phần hàn nối linh kiện chip”, JIS Z3198-7(2003). [Đặc điểm] ■ Bộ dụng cụ gá giúp dễ dàng đo lực kéo, lực cắt phần hàn nối. ■ Có thể định vị chi tiết nhờ đế tọa độ XY chính xác cao. ■ Có thể đo cường độ tuân theo tiêu chuẩn JIS. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Ê tô kẹp phẳng “seri GC” Ê tô kẹp phẳng “seri GC”
  • Danh mục

  “Seri GC” là ê tô kẹp phẳng đa dụng kẹp được vật mẫu mỏng lẫn dày. Đồ gá cho thử nghiệm lực kéo của các loại vật liệu, có thể gắn vào máy đo lực của công ty chúng tôi. Độ mở ngàm lớn, thích hợp với nhiều mục đích sử dụng. Quý khách có thể lựa chọn 3 loại tùy theo tải trọng và độ mở ngàm. [Đặc điểm] ■ Có thể sử dụng cho nhiều mục đích với ngàm có độ mở lớn. ■ Có thể lựa chọn 3 loại tùy theo tải trọng và độ mở ngàm. ■ Phụ kiện để đo lực kéo, cố định được vật mẫu từ mỏng đến dày. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Bàn gá đo lực nén “Seri PR” Bàn gá đo lực nén “Seri PR”
  • Danh mục

  “Seri PR” là những phụ kiện chuyên dụng đo tải trọng, thích hợp với thử nghiệm đo lực nén lên bao bì retort, bao bì hàn kín nóng, bao bì thực phẩm và thùng các-tông, … Có thể tiến hành các thử nghiệm chịu nén theo tiêu chuẩn JIS nếu sử dụng cùng các máy đo, giá đo, dây cáp nối đặc thù. (tương thích một phần tiêu chuẩn JIS Z0238:1998) [Đặc điểm] ■ Đo được kết quả chính xác nhờ cấu tạo 2 trục, đảm bảo mặt phẳng ngang và gia tải trọng đồng đều. ■ Bằng cách đo với cơ cấu sản phẩm như dưới đây, cỏ thể đo khả năng chịu tải hiệu quả nhờ việc có thể thiết lập tốc độ, số lần đo, trị số tải trọng chịu tải và thời gian. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Dụng cụ gá đo lực đâm thủng màng phim “Seri TKS” Dụng cụ gá đo lực đâm thủng màng phim “Seri TKS”
  • Danh mục

  “Seri TKS” là dụng cụ gá đo lực đâm thủng màng phim thích hợp với các thử nghiệm đâm thủng mẫu vật mỏng như miếng dán bảo vệ màn hình tinh thể lỏng, chai nhựa, màng bọc thực phẩm, màng nhôm, màng kim loại, … Có thể tiến hành đo tương thích một phần với “Mục 7.4. Thử nghiệm độ lớn của lực đâm thủng, Quy định chung về màng plastic dùng cho bao bì thực phẩm, tiêu chuẩn JIS Z1707(1997)” nếu sử dụng cùng với máy đo và giá đo. [Đặc điểm] - Loại giá rẻ (TKS 20N) phù hợp thử nghiệm các loại màng mỏng chịu lực đâm đến 20N - Loại tiêu chuẩn (TKS-250N) phù hợp với nhiều loại vật mẫu chịu lực đâm đến 250N như miếng dán màn hình tinh thể lỏng, màng nhôm, chai nhựa, … với vòng cao su kẹp cố định chắc chắn vật mẫu. [Ví dụ về cơ cấu sản phẩm] - Dụng cụ gá cho thử nghiệm đo độ lớn lực đâm thủng TKS-20N (từ 20N trở xuống)/ TKS-250N (từ 250N trở xuống) - Máy đo kỹ thuật số tiêu chuẩn seri ZTS - Giá đo chạy điện MX2-500N - Cáp nối điều khiển tải trọng CB-518 * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Giá đo tải trọng bằng tay nằm ngang “Seri SH” Giá đo tải trọng bằng tay nằm ngang “Seri SH”
  • Danh mục

  “Seri SH” là giá đo bằng tay sử dụng phương thức gia lực đẩy bằng vít vặn, có thể di chuyển vật mẫu trong cự ly nhỏ, tạo lực đẩy ổn định. Dễ dàng gắn vật mẫu do giá nằm ngang. Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm seri “SH-1000” có vách chắn mảnh vỡ của vật mẫu rơi vào trong máy, và seri “SH-3000” phù hợp đo tải trọng lên tới 3000N với các loại vật liệu. [Đặc điểm] ■ Giá đo bằng tay ■ Dễ dàng gắn vật mẫu do giá nằm ngang ■ Sử dụng phương thức đẩy bằng vít vặn, có thể di chuyển vật mẫu trong cự ly nhỏ, tạo lực đẩy ổn định ■ Được thiết kế tương thích tốt với các loại máy đo của Imada. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Giá đo bằng tay gọn nhẹ “SVL-1000N/SVH-1000N” Giá đo bằng tay gọn nhẹ “SVL-1000N/SVH-1000N”
  • Danh mục

  “Seri SV” là giá đo có thể đo lực kéo, lực nén tối đa là 1000N nếu sử dụng cùng máy đo. Thực hiện phép đo có tính sát thực cao nhờ việc đồng nhất các điều kiện đo. Thiết lập tải trọng đo đơn giản bằng cần gạt hoặc tay quay. Chúng tôi cung cấp 2 model là “SVL-1000N” dạng cần gạt phù hợp với quý khách hàng muốn nâng cao năng suất công việc, và model “SVH-1000N” có thể kiểm soát chính xác cự li di chuyển. [Đặc điểm] ■ Có thể tạo tải trọng kéo, nén lên tới 1000N ■ Điều chỉnh được hành trình bằng chốt hãm cơ khí ■ Đáp ứng nhiều loại hình đo với nhiều tùy chọn ■ Loại nhỏ, gọn nhẹ dễ di chuyển [Đặc điểm riêng của từng model] ■ Ưu điểm của model “SVL-1000N” dạng cần gạt: Dễ đo vì chỉ cần thao tác cần gạt. Phù hợp với quý khách hàng muốn nâng cao năng suất công việc. ■ Ưu điểm của model “SVH-1000N” dạng tay quay: Phù hợp với quý khách hàng muốn điều chỉnh chi tiết cự li di chuyển vật mẫu khi đo (3mm/ 1 lần quay). * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Hệ thiết bị đo độ cứng thực phẩm “seri FCA-DSV-50N” Hệ thiết bị đo độ cứng thực phẩm “seri FCA-DSV-50N”
  • Danh mục

  “Seri FCA-DSV-50N” là giá đo có thể thử nghiệm lực nén bằng cách ấn một lực ổn định vào vật mẫu. Thao tác đơn giản bằng cần gạt. Sử dụng các phụ kiện kèm theo có thể vận hành các thử nghiêm “bóp vỡ/ ấn lõm, cắt/ bẻ”. Ngoài ra, có thể kết nối máy đo lực vào máy tính bằng cáp USB, quản lý dữ liệu thu được bằng phần mềm kèm theo. [Đặc điểm] ・Dễ dàng đo lực dập vỡ bằng tải trọng ấn lõm. ・Có thể thiết lập dễ dàng tải trọng ấn lõm. ・Thao tác đơn giản bằng cần gạt. Đạt được kết quả đo có tính sát thực cao. ・Tăng hiệu suất làm việc với tính năng đo liên tục, tự động cập nhật và lưu các giá trị đỉnh. ・Kết nối máy đo lực vào máy tính bằng cáp USB, có thể quản lý dữ liệu bằng phần mềm kèm theo. ・Làm sạch, bảo quản dễ dàng nhờ vật liệu bằng thép không gỉ. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi. [Đang đăng tải video] Chúng tôi có đăng tải video đo độ cứng của bánh quy. Rất mong quý khách tìm xem.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Máy đo lưu tốc (máy phân tích bề mặt) “Seri FRTS” Máy đo lưu tốc (máy phân tích bề mặt) “Seri FRTS”
  • Danh mục

  Cảm giác bánh mỳ mềm là thế nào? Cảm giác bánh phồng tôm giòn là sao? “Seri FRTS” là thiết bị thử nghiệm trị số hóa và phân tích cấu trúc bề mặt (texture) quan trọng trong nghiên cứu phát triển và quản lý chất lượng thực phẩm. Ngoài các dụng cụ gá (phụ kiện) kèm theo, chúng tôi còn cung cấp hàng chục tùy chọn, đáp ứng được nhiều loại thực phẩm. [Đặc điểm] ■ Các loại thực phẩm đo được Bánh kem, bột nhào, bánh mỳ, gạo (đã nấu thành cơm, gạo sống), mỳ, đậu (trước và sau khi nấu), trứng, thịt, cá (trước và sau khi nấu), rau, hoa quả, … ■ Thao tác đơn giản với màn hình cảm ứng Chỉ cần chọn thực phẩm cần đo và tiêu chuẩn trong danh sách là có thể thiết lập điều kiện đo theo ý muốn Thiết lập bằng tay cũng đơn giản, còn có thể nhập mới ■ Đo chính xác, tỉ mỉ Độ chính xác cao: ±0,2%F.S.±1 đơn vị Tốc độ lấy mẫu cao: 1000Hz  độ nhạy cao giúp lấy được chính xác giá trị cao nhất của thực phẩm cứng. ■ Quản lý dữ liệu dễ dàng Dễ dàng biểu đồ hóa dữ liệu (tải trọng – thời gian và tải trọng – thay đổi vị trí) với phần mềm đi kèm Tự động tính toán độ cứng, độ kết dính, độ đặc, độ bám dính, độ đàn hồi, tính giống cao su. ■ Dễ bảo quản Bộ phận đo bằng thép không gỉ, khay cũng có thể được tháo rời nên dễ dàng rửa sạch. [Đang đăng tải video] Video đo cấu trúc bề mặt thực phẩm đang được đăng tải rộng rãi!

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Giá xoắn điện “seri MTS” Giá xoắn điện “seri MTS”
  • Danh mục

  “Seri MTS” là giá xoắn chạy điện có thể đo lực xoắn (siết) chính xác với một tốc độ xoay nhất định. Thực hiện các phép đo lực xoắn, lực vặn đa dạng, có tính sát thực cao như mở nút chai đồ uống nhựa, chai thuốc thủy tinh, lực vặn công tắc tròn, cường độ chịu vặn của các tấm vật liệu, … Chúng tôi còn cung cấp tùy chọn để phân tích góc độ, lực xoắn, phù hợp với những công tác đánh giá đặc biệt. [Đặc điểm] ■ Có thể đo lực xoắn chính xác nhờ thiết lập một chế độ tốc độ quay. ■ Đáp ứng nhiều phép đo đa dạng như đo tự động theo giá trị thiết lập, đo lực vặn nắp, phân tích tương quan góc độ - lực xoắn (tùy chọn). ■ Có thể đo nhiều vật mẫu khác nhau với dải sản phẩm dụng cụ gá kẹp đa dạng. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Thiết bị đo lực siết tô vít “Seri I” Thiết bị đo lực siết tô vít “Seri I”
  • Danh mục

  “Seri I” là máy đo lực siết (lực quay) của tô vít điện/ cần siết lực. Có thể tiến hành kiểm tra hàng ngày một cách đơn giản. Có thể quản lý đơn giản nhờ việc có thể xuất dữ liệu (nối tiếp). [Đặc điểm] ■ Đo lực siết (lực quay) của tô vít điện/ cần siết lực ■ Có thể kiểm tra hàng ngày một cách dễ dàng ■ Có thể quản lý đơn giản nhờ việc có thể xuất dữ liệu (nối tiếp). * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Thiết bị thử nghiệm lực bóc “IPTS-5N” Thiết bị thử nghiệm lực bóc “IPTS-5N”
  • Danh mục

  “IPTS-5N” là thiết bị thử nghiệm cường độ chịu bóc của băng keo đóng gói Embossed Carrier Tape theo tiêu chuẩn JIS> Đảm bảo cả tính năng suất và tính chính xác. Thao tác đơn giản từ khi tháo lắp vật mẫu cần đo, tiến hành đo đến khi ghi biểu đồ. Có thể thay đổi 6 tốc độ đo nên có thể đo với tốc độ cao. Có thể vẽ biểu đồ chính xác với phần mềm đi kèm. [Đặc điểm] ■ Có thể thử nghiệm bóc tốc độ cao với tốc độ tối đa 1500mm/ phút. ■ Có thể lập biểu đồ chính xác với tốc độ truyền dữ liệu 2000 dữ liệu/ giây với phần mềm đi kèm. ■ Thử nghiệm bóc băng keo Embossed Carrier Tape tuân thủ một phần tiêu chuẩn JIS/ IEC Tuân thủ một phần mục “Đóng gói linh kiện dán bề mặt bằng băng keo liên hoàn”, tiêu chuẩn JIS C0806-3 (2014) Tuân thủ một phần mục “Packaging of components for automatic handling”, tiêu chuẩn IEC 60286-3 (2013) * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • [Đang đăng tải video] Máy thử nghiệm dây tự động “seri ACT” [Đang đăng tải video] Máy thử nghiệm dây tự động “seri ACT”
  • Danh mục

  “Seri ACT” là thiết bị chạy điện thử nghiệm cường độ chịu kéo của thiết bị nối đầu dây cáp. Có thể đo được cường độ chịu kéo của phần bấm đầu nối dây cáp, dây điện, … Thao tác đơn giản chỉ cần bấm 1 nút từ khi đo cho đến khi lưu dữ liệu. Giảm đáng kể công sức khi thử nghiệm dây điện, cáp. Tuân thủ một phần tiêu chuẩn JIS C 2805, JIS C 5402-16-4, UL 486A-486B. [Đặc điểm] ■ Có thể thiết lập các điều kiện đo từ “Cơ chế giật đứt” (kéo đến khi dây đứt) đến “cơ chế giữ” (kéo và giữ ở giá trị tải trọng thiết lập trong thời gian thiết lập). ■ Có thể lưu tối đa 26 kiểu thiết lập, và dễ dàng lấy thiết lập với từng vật mẫu ra. ■ Dễ dàng quản lý dữ liệu trong máy tính với phần mềm đi kèm. Có thể nhập mới, thay đổi các thiết lập điều kiện đo ngay trên máy tính. ■ Có thể tiến hành phép đo tuân thủ một phần tiêu chuẩn Tuân thủ một phần “Đầu nối dây đồng, 7.11 Thử nghiệm lực kéo”, tiêu chuẩn JIS C 2805 (2010) ※Ngoài ra, đáp ứng được tiêu chuẩn JIS/UL [Đang đăng tải video] Chúng tôi đãng đăng tải video thử nghiệm cường độ chịu kéo (kéo đứt) đầu bấm dây, dây cáp. Rất mong quý khách xem.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Dụng cụ gá cho thử nghiệm độ cứng, độ nhọn của kim châm cứu “MED-ACU-2N” Dụng cụ gá cho thử nghiệm độ cứng, độ nhọn của kim châm cứu “MED-ACU-2N”
  • Danh mục

  “MED-ACU-2N” là dụng cụ gá để đánh giá độ cứng và độ nhọn của kim châm cứu. Sử dụng trong thử nghiệm độ cứng bằng cách gắn đồ gá vào máy đo rồi ấn kim châm cứu xuống đế sắt ở dưới hoặc thử nghiệm độ nhọn bằng cách cố định lá nhôm ở bàn cố định, sau đó cho kim đâm thủng lá nhôm. Nếu quý khách đang tìm kiếm công cụ thử nghiệm kim châm cứu, hãy liên hệ với chúng tôi. [Đặc điểm] ■ Là dụng cụ gá đánh giá độ cứng và độ nhọn của kim châm cứu. ■ Có thể đo với kim đường kính φ0,1 ~ 1mm. ■ Có thể đo tuân thủ 1 phần tiêu chuẩn JIS * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Đồ gá thử nghiệm đóng trùm xuống đầu thăm (probe-tack) MED-IS-20N Đồ gá thử nghiệm đóng trùm xuống đầu thăm (probe-tack) MED-IS-20N
  • Danh mục

  “MED-IS-20N” là đồ gá (phụ kiện) chuyên dụng để đo tính bám dính của băng vết thương, … bằng thử nghiệm đóng trùm xuống đầu thăm (tack). Có thể đo theo quy chuẩn nếu sử dụng kết hợp với máy đo lực, giá đo. [Đặc điểm] ■ Có thể đo tuân thủ một phần tiêu chuẩn sau: ・Tuân thủ một phần tiêu chuẩn ASTM D2979:2016: “Phương pháp thử nghiệm đóng chịu nén cơ bản của băng vết thường sử dụng thiết bị que thăm ngược (Standard Test Method for Pressure-Sensitive Tack of Adhesives Using an Inverted Probe Machine)” ・Tuân thủ một phần: Tiêu chuẩn nhà thuốc Nhật Bản 6.12.(3.4.): Phần 17 sửa đổi: “Phương pháp thử nghiệm Probe-Tack” ※Để có thể đo tuân thủ một phần các tiêu chuẩn trên cần sử dụng với máy đo lực và giá đo. ※Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Dụng cụ gá “seri TH” cho thử nghiệm bóc lớp sơn phủ bề mặt Dụng cụ gá “seri TH” cho thử nghiệm bóc lớp sơn phủ bề mặt
  • Danh mục

  “Seri TH” là dụng cụ gá cho thử nghiệm đo lực bóc sơn phủ bằng cách dùng keo dính cố định đầu đo lên mặt phủ sơn, sau đó kéo lên. Có thể đo tuân thủ một phần tiêu chuẩn JIS K 5600-5-7(1999), “Phương pháp thử nghiệm sơn thông thường, Phần 5: Tính chất cơ giới của sơn phủ; Phần 7: Tính bám dính (phương pháp kéo bật ra (pull off)” và ISO 4624 khi dùng kết hợp với máy đo lực, giá đo, cáp nối, phần mềm đặc biệt. [Đặc điểm] ■ Cố định đầu đo bằng keo dính lên mặt sơn phủ, sau đó kéo lên để đo cường độ lực bóc màng sơn phủ. ■ Có thể đo tuân thủ một phần tiêu chuẩn JIS, ISO. ※ Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Dụng cụ gá bóc 90 độ “Seri P90-200N” Dụng cụ gá bóc 90 độ “Seri P90-200N”
  • Danh mục

  “Seri P90-200N” phù hợp cho thử nghiệm bóc 90 độ băng dính và màng bọc dính vào nguyên liệu chính của bảng mạch. Có thể đo tuân thủ một phần tiêu chuẩn JIS Z0237:2000, “Phương pháp thử nghiệm băng dính, màng bọc dính: 10. Lực dính”, và JIS C5016:1994, “Phương pháp thử nghiệm bảng mạch in mềm, 8.1. Cường độ bóc chất dẫn điện” khi dùng kết hợp với máy đo lực, giá đo, cáp nối, phần mềm đặc biệt. [Đặc điểm] ■ Bàn trượt liên động với sự vận hành của giá đo nên luôn giữ được góc đo 90 độ với bề mặt bóc. ■ Bằng việc sử dụng cơ cấu sản phẩm khuyên dùng dưới đây, thiết bị có thể tính toán tự động lực bóc trung bình trong phạm vi đã chọn và vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • VCC-25CXP1M VCC-25CXP1R VCC-25CXP1M VCC-25CXP1R
  • Danh mục

  Độ phân giải cao 25M, tốc độ cao, máy ảnh CoaXPress cỡ nhỏ 65x65x65mm. Được đóng gói với các chức năng linh hoạt như ROI, điều khiển trình tự, bù bóng, kích hoạt bên ngoài et.al. 【Đặc trưng】 ◆ 25M pixel shutter Màn trập toàn cầu sensor Cảm biến CMOS ◆ Dấu chân kích thước nhỏ 65mm ◆ CoaXPress I/F ◆ Thiết bị đầu cuối DIN đầu ra video ◆ Tối đa 81.83fps Tối đa Có thể truyền hình ảnh 40m ở tốc độ 25Gbps với CXP6x4 làn đường ◆ Chức năng đa năng Ví dụ) Cân bằng trắng / Hiệu chỉnh bóng / Điều khiển trình tự / Khiếm khuyết hiệu chỉnh pixel theo người dùng / Kích hoạt bên ngoài / Dọc và ngang lật / ROI / Lấy mẫu / áp dụng GenICam / bù màu đen / Kiểm tra đầu ra mô hình vv...

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Máy quang học/Linh kiện quang học Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-12CL4M (B/W) / VCC-12CL4R (Màu) VCC-12CL4M (B/W) / VCC-12CL4R (Màu)
  • Danh mục

  12M resolution, Max. 62.984fps high speed, 55x55x25mm small footprint Camera Link camera. Packed with versatile functions perfectly suitable for semiconductor inspection, panel inspection, parts inspection, medical inspection, measurement, appearance inspection, etc.

  Ngành nghề đối tượng: Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Máy đo lường/phân tích Khác

  CIS Corporation

 • VCC-5CL4M (B/W) / VCC-5CL4R (Màu) VCC-5CL4M (B/W) / VCC-5CL4R (Màu)
  • Danh mục

  Độ phân giải 5M, Tối đa. Tốc độ cao 114fps, camera nhỏ 55x55x25mm. Được đóng gói với các chức năng linh hoạt hoàn toàn phù hợp để kiểm tra chất bán dẫn, kiểm tra bảng điều khiển, kiểm tra các bộ phận, kiểm tra y tế, đo lường, kiểm tra ngoại hình, vv Đối với những người có thể thích loại máy ảnh nhanh hơn, CIS cũng cung cấp VCC-5CL4MHS (đơn sắc, tốc độ cao) và VCC-5CL4RHS (màu sắc, tốc độ cao). Để biết thêm thông tin cho mô hình tốc độ cao, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất Máy đo lường/phân tích Máy quang học/Linh kiện quang học

  CIS Corporation

 • VCC-VCL5 (Độ phân giải VGA) / VCC-SXCL5 (Độ phân giải SXGA) VCC-VCL5 (Độ phân giải VGA) / VCC-SXCL5 (Độ phân giải SXGA)
  • Danh mục

  Độ phân giải VGA và SXGA, Max. 578fps (VCC-VCL5 / ở đầu ra VGA 3tap) và 136fps (VCC-SXGA5 / ở 3tap), camera Liên kết Camera khối 29mm tốc độ cao sử dụng cảm biến hình ảnh SONY Pregius. Được đóng gói với các chức năng linh hoạt phù hợp cho kiểm tra PCB, AOI, kiểm tra PTP, kiểm tra Chi cục Kiểm tra, kiểm tra các bộ phận nhỏ, thị giác robot, máy bay không người lái, thị giác máy, v.v. Vui lòng tham khảo Sản phẩm và tính năng dịch vụ của Phần trên trang này hoặc danh mục sản phẩm của chúng tôi để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của máy ảnh.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-SXCXP3M (B/W) / VCC-SXCXP3R (Màu) / VCC-SXCXP3NIR (Mô hình cận hồng ngoại) VCC-SXCXP3M (B/W) / VCC-SXCXP3R (Màu) / VCC-SXCXP3NIR (Mô hình cận hồng ngoại)
  • Danh mục

  Vỏ của VCC-SXCXP3 có kích thước 29mm và kích thước nhỏ gọn của nó phù hợp cho các ứng dụng nhúng như tầm nhìn robot, cài đặt drone và thị giác máy. Ngoài ra, nó có thể chuyển hình ảnh ở tốc độ 168fps ở đầu ra CXP-3 với hoạt động màn trập kích hoạt toàn cầu, để nó có thể chụp các vật thể trên dây chuyền sản xuất như PCB, thực phẩm, thuốc và các bộ phận nhỏ một cách rõ ràng. Hơn nữa, các chức năng như kích hoạt bên ngoài, ROI, lấy mẫu phụ, hiệu chỉnh pixel bị lỗi, điều khiển trình tự, hiệu chỉnh bóng, v.v ... được cài đặt để dễ nhìn thấy vùng của đối tượng bạn muốn xem và góp phần mang lại hiệu quả kiểm tra cao hơn . Mô hình NIR (Gần hồng ngoại) cũng có sẵn VCC-SXCXP3NIR. Với mô hình này, hình ảnh có thể được chụp ngay cả khi mục tiêu nằm ngoài phạm vi ánh sáng trực quan không thể kiểm tra bằng mắt người hoặc máy ảnh bình thường (ví dụ: một viên kẹo trong gói polypropylen mờ). Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-2CXP6M (B/W) / VCC-2CXP6R (Màu) VCC-2CXP6M (B/W) / VCC-2CXP6R (Màu)
  • Danh mục

  Vỏ của VCC-2CXP6 có kích thước nhỏ 29x29x55mm và kích thước nhỏ gọn của nó phù hợp cho các ứng dụng nhúng như tầm nhìn robot, cài đặt drone và thị giác máy. Ngoài ra, nó có thể truyền hình ảnh với tốc độ 239fps ở đầu ra CXP-6 (8bit) với hoạt động màn trập kích hoạt toàn cầu, để nó có thể chụp các vật thể trên dây chuyền sản xuất như PCB, thực phẩm, thuốc và các bộ phận nhỏ một cách rõ ràng. Hơn nữa, các chức năng như kích hoạt bên ngoài, ROI (chỉ hướng dọc), tạo khung 2x2 (kiểu B/W), hiệu chỉnh pixel bị lỗi, cân bằng trắng, v.v. được cài đặt để dễ nhìn thấy vùng của đối tượng bạn muốn xem và góp phần mang lại hiệu quả kiểm tra cao hơn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Máy đo lường/phân tích

  CIS Corporation

 • VCC-25CXPHSM (Đơn sắc) / VCC-25CXPHSR (Màu) VCC-25CXPHSM (Đơn sắc) / VCC-25CXPHSR (Màu)
  • Danh mục

  Tối đa Tốc độ cao 150 khung hình / giây, độ phân giải cao 25M, máy ảnh CoaXPress có kích thước nhỏ 65x65x93.3mm. Được đóng gói với các chức năng linh hoạt như ROI, hiệu chỉnh bóng, kích hoạt bên ngoài, hiệu chỉnh gamma, v.v. 【Đặc trưng】 ◆ 25M pixel shutter Màn trập toàn cầu sensor Cảm biến CMOS ◆ Dấu chân nhỏ 65 × 65 × 93.3mm ◆ CoaXPress CXP1.1 CXP-12 CXP-6 tuân thủ ◆ Đầu ra video: Thiết bị đầu cuối HD-BNC ◆ Tối đa Tốc độ cao 150fps (ở CXP-12 8 bit) ◆ Các chức năng linh hoạt không chỉ phù hợp cho ứng dụng FA mà còn cho ứng dụng yêu cầu truyền đường dài như đo lường, tầm nhìn của robot, máy bay không người lái và nghiên cứu / quan sát. Ví dụ) Chỉnh sửa bóng / Chỉnh sửa gamma / Sửa lỗi pixel theo người dùng / Kích hoạt bên ngoài / Lật dọc và lật ngang / ROI / Điều chỉnh mức độ đen / Đầu ra mẫu thử nghiệm vv.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-2CXP2M (B/W) VCC-2CXP2M (B/W)
  • Danh mục

  Vỏ của VCC-2CXP2M có kích thước nhỏ 29mm, và kích thước nhỏ gọn của nó phù hợp cho các ứng dụng nhúng như tầm nhìn robot, cài đặt drone và thị giác máy. Ngoài ra, nó có thể chuyển hình ảnh ở tốc độ 85fps ở đầu ra CXP-3 (8 bit/10 bit) với hoạt động màn trập kích hoạt toàn cầu, để nó có thể chụp các đối tượng trên dây chuyền sản xuất như PCB, thực phẩm, thuốc và các bộ phận nhỏ một cách rõ ràng. Hơn nữa, các chức năng như kích hoạt bên ngoài, truyền đường dài, ROI, lấy mẫu phụ, hiệu chỉnh pixel bị lỗi, hiệu chỉnh bóng, PoCXP, v.v. được cài đặt để dễ dàng nhìn thấy vùng của đối tượng bạn muốn xem và đóng góp vào hiệu quả kiểm tra cao hơn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-5CXP3M (Đơn sắc) / VCC-5CXP3R (Màu) / VCC-5CXP3NIR (Gần hồng ngoại) VCC-5CXP3M (Đơn sắc) / VCC-5CXP3R (Màu) / VCC-5CXP3NIR (Gần hồng ngoại)
  • Danh mục

  Tối đa Tốc độ cao 85 khung hình / giây (ở CXP6 bit 8bit / CXP6 bit 10 bit), độ phân giải 5.3M, camera CoaXPress có kích thước nhỏ 29x29x55mm sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS. Máy ảnh có các chức năng linh hoạt như kích hoạt bên ngoài, truyền khoảng cách xa, ROI, lấy mẫu phụ, hiệu chỉnh pixel bị lỗi, điều khiển trình tự, hiệu chỉnh bóng, PoCXP, v.v. để dễ dàng nhìn thấy vùng của đối tượng bạn muốn xem và góp phần hiệu quả kiểm tra cao hơn. Mô hình này cũng có thể được sử dụng cho model VCC-5CXP3 này cho hệ thống nhiều camera của máy tính, cho phép kết nối Max. 40 chiếc máy ảnh và đồng bộ hóa chúng chỉ bằng 1 PC. Ví dụ: khi 5 bảng của bảng lấy khung CoaXPress (8ch) được cài đặt trong 1 PC, Max. 40 chiếc máy ảnh (ở 1 làn), 20 chiếc máy ảnh (ở 2 làn) hoặc bất kỳ sự kết hợp ưa thích nào của máy ảnh CoaXPress có thể được kết nối và đồng bộ hóa theo ứng dụng khách hàng. ※ Để biết thêm thông tin về hệ thống VCC-5CXP3 hoặc nhiều camera, vui lòng liên hệ với bộ phận Bán hàng của chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất

  CIS Corporation

 • VCC-120CXP1M VCC-120CXP1R VCC-120CXP1M VCC-120CXP1R
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Độ phân giải cực cao 120M, camera CoaXPress nhỏ 65x65x68mm. ◆ CANON 120MXSM (cảm biến 13280 × 9184 ◆ Độ phân giải cực cao 120M ◆ Tốc độ khung hình 9.4fps

  Ngành nghề đối tượng: Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất Máy đo lường/phân tích

  CIS Corporation

 • Dụng cụ gá đo hệ số ma sát “seri COF” Dụng cụ gá đo hệ số ma sát “seri COF”
  • Danh mục

  “Seri COF” là dụng cụ gá dùng cho đo hệ số ma sát giúp dễ dàng đo được hệ số ma sát tĩnh, hệ số ma sát động chỉ với 1 lần đo. Có thể đo hệ số ma sát của giấy, phim và vẽ, in biểu đồ với phần mềm đi kèm. Có thể thực hiện thử nghiệm tuân thủ một phần “phương pháp đo hệ số ma sát tĩnh và động của giấy và giấy cứng”, tiêu chuẩn JIS P 8147(1994), “phương pháp thử nghiệm hệ số ma sát của màng phim và bạt plastic”, tiêu chuẩn JIS K 7125(1999), ISO 8295(1995) khi dùng kết hợp với máy đo lực đặc biệt và giá đo. [Đặc điểm] - Phần mềm kèm theo giúp tính toán dễ dàng hệ số ma sát tĩnh, hệ số ma sát động chỉ với 1 lần đo. Có thể vẽ và in biểu đồ. - Chúng tôi cung cấp 2 loại cho giá đo thẳng đứng và giá đo nằm ngang, giúp quý khách có thể lựa chọn phù hợp với không gian đo của mình. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Ngàm kẹp màng phim “seri FC” Ngàm kẹp màng phim “seri FC”
  • Danh mục

  “Seri FC” là ngàm kẹp màng phim có thể tùy chọn vật liệu phần ngàm, phương pháp kẹp tùy theo mẫu vật. Có thể thực hiện thử nghiệm tuân thủ một phần “8.4. Thử nghiệm cường độ màng hàn nhiệt kín, Bao bì màng Polyetylen”, tiêu chuẩn JIS Z1711(1994) khi dùng kết hợp với máy đo lực đặc biệt, giá đo, cáp nối. [Đặc điểm] - Kẹp dùng đo lực kéo phù hợp kẹp mẫu vật mỏng như màng phim, … - Ngoài phim, có thể dùng để kẹp các vật mẫu mỏng như băng dính, thẻ từ, … - Chúng tôi cung cấp nhiều dòng sản phẩm đa dạng. - Model “FC-21” gọn nhẹ, rất phù hợp lắp vào những máy đo tải trọng thấp. - Model tiêu chuẩn “FC-20/40” có thể đáp ứng tối đa lực đến 500N. - Ngàm kẹp “FC-21U/41U” có 1 mặt kẹp gắn bọt biển urethane, giúp kẹp chống trượt hoặc đứt khi kẹp vật mẫu cực mỏng. - Loại ngàm gắn bọt biển một bên, có cần gạt “FC-21UQ” có thể thao tác một chạm. - Chúng tôi có thể sản xuất theo đơn đặt hàng để phù hợp với bề rộng, bề dày và cách sử dụng vật mẫu. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • Giá đo bằng tay thẳng đứng hành trình dài “seri HV” Giá đo bằng tay thẳng đứng hành trình dài “seri HV”
  • Danh mục

  “Seri HV” là giá đo bằng tay thẳng đứng đo được cả lực kéo và lực nén. Đo lực ổn định nhờ thao tác bằng tay. Vừa có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn đo được các phương pháp đo chuyên nghiệp. [Đặc điểm] ■ Di chuyển vật mẫu cự ly nhỏ nhờ vít dẫn hướng, tạo lực đẩy ổn định. ■ Thiết kế tương thích với các loại máy đo của Imada ■ Máy đo nhỏ, gọn, nhẹ giá thành thấp. ■ Có thể đồng thời đo đoạn di chuyển với tùy chọn máy đo độ dài. * Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng xem tài liệu PDF hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  IMADA CO.,LTD.

 • QCM TRIAL KIT QCM TRIAL KIT
  • Danh mục

  The “QCM TRIAL KIT” that can detect and measure trace amount of mass yet produced with lowered cost is now for sale. A product that integrates together sensor element, frequency counter and device software, designed to operate with just a computer. By rendering the compact and portable “QCM TRIAL KIT” the ability to utilise 3 sensor elements simultaneously and calculate the average measured result, the device evolves into “TQCM”. ※Please follow the links below for further information and feel free to inquire

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  PIEZO PARTS CO., Ltd.

 • Hệ hống phát hiện lỗi hàn đai ốc/bu-lông “navi series” Hệ hống phát hiện lỗi hàn đai ốc/bu-lông “navi series”
  • Danh mục

  Hệ thống phát hiện lỗi hàn đai ốc/bu-lông “navi” được lắp đặt nhằm phát hiện chính xác ngay trước khi hàn để xác định liệu đối tượng hàn đã được xếp ở đúng vị trí chưa. Do phát hiện trước khi hàn nên có thể tránh lỗi hàn từ trước, đảm bảo không phát sinh sản phẩm lỗi. Hệ thống có thể phát hiện lỗi sai kích thước, gắn ngược, lệch tâm, hay lỗi do điện cực lỏng, sai chiều dài thân, sai hình dạng mũi, sai vị trí xếp đối tượng hàn. 【Các dòng sản phẩm】  Hệ thống phát hiện lỗi hàn đai ốc  Loại đa năng điều khiển bằng tay “Handy-navi”  Loại có thể gắn vào robot hoặc máy tự động “Robo-navi-Single”  Loại có thể gắn vào robot hoặc máy tự động “Robo-navi-Double”  Hệ thống phát hiện lỗi hàn bu-lông  Loại điều khiển bằng tay (thông số feeder) “Handy-Robo-navi-Bolt”  Loại có thể gắn vào robot hoặc máy tự động (thông số feeder) “Robo-navi-Bolt” ※Xin Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu PDF hoặc catalogue hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Xe hơi/Máy vận chuyển Thiết bị điện dân dụng Máy đo lường/phân tích

  SMK Co., LTD.

 • 『QCM TRIAL KIT』 『QCM TRIAL KIT』
  • Danh mục

  Our QCM sensor is included in this Trial Kit. QCM stands for Quartz Crystal Microbalance and can detect a very small amount of adhered substance according to the changes in resonance frequency of of the quartz resonator. Compact size to carry easily. 【characteristics】 ■Making full use of the stable characteristics of quartz resonators ■Capable of sensing a very small amount of mass ■Just connect to your PC ■Portable size Feel free to contact us or check our catalogues for more information.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  PIEZO PARTS CO., Ltd.

 • 【Sales Agents Wanted】Small-scale Oil Flowmeter 【Sales Agents Wanted】Small-scale Oil Flowmeter
  • Danh mục
  • Tìm đại lý

  The small-scale oil flowmeter is a volumetric flowmeter employing a gear-type rotor specifically designed for oil and which can be used for a wide range of measurements, for example in measuring engine oil or fuel oil for marine vessels and boilers. Furthermore, flowmeters specifically designed for measuring high-temperature fuel like ship fuel are available. ■Electronic Counting Unit Digital Display Totalizing counter, reset counter and momentary flow rate are alternatively displayed. Furthermore, it is possible to set the momentary flow rate at 1 hour or 1 minute intervals. Multifunctional Counting Unit Ramified Flow Rate Display, Forward/Reverse Detection, Self-diagnosis,Battery Consumption Alarm etc.

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích

  Tokico System Solutions, Ltd.

 • Thiết bị đo độ nghiền hoàn toàn tự động TECO và thiết bị điều khiển Thiết bị đo độ nghiền hoàn toàn tự động TECO và thiết bị điều khiển
  • Danh mục

  Nguyên lý đo máy kiểm tra độ nghiền Bắt đầu⇒Lấy mẫu⇒Đo⇒Lọc ra⇒Làm sạch

  Ngành nghề đối tượng: Máy đo lường/phân tích Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất

  The Nippon Joint, Ltd.

 • LineCamera dạng chụp gần, thích hợp sử dụng trong sản xuất – Dòng Mini LineCamera dạng chụp gần, thích hợp sử dụng trong sản xuất – Dòng Mini
  • Danh mục

  LineCamera tích hợp ống kính trong chuyên dụng chụp liên tiếp là dòng máy ảnh đen trắng chuyên dụng trong dây chuyền có kích thước nhỏ, độ nhạy cao, sử dụng cảm biến với số điểm ảnh từ 512~2048 / số lần lấy mẫu trên giây đạt 40MHz / kích thước một pixel là 14×14μm và ống kính GRIN. Tương thích với đầu ra CameraLink nên có khả năng sử dụng trong nhiều mục đích kiểm tra.

  Ngành nghề đối tượng: Linh kiện xe hơi Linh kiện máy Máy đo lường/phân tích

  Công ty Cổ phần CORETEC

 • Màn hình cảm ứng 4 dây loại analog “Dòng TP01” Màn hình cảm ứng 4 dây loại analog “Dòng TP01”
  • Danh mục

  “Dòng TP01” xóa đi hình dung về màn hình cảm ứng ứng dụng phương thức màng điện trở, giúp dòng điện đi vào được nhẹ nhàng, trơn tru! Giúp giảm một nửa tải trọng đầu vào! Sử dụng bảng điều khiển chuyên dụng, do đó có thể đáp ứng nhiều thao tác chạm như kẹp vào, mở ra. Chúng tôi đáp ứng được nhiều nhu cầu đa dạng đang tăng cao về tính đa thao tác trong các lĩnh vực cần thao tác chính xác như máy móc thiết bị công nghiệp, máy móc thiết bị y tế. ※ Vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue xuống để biết thêm chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Ngành thông tin liên lạc Máy đo lường/phân tích

  NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

 • Công tắc xoay với cảm nhận thao tác cao “Dòng NR01” Công tắc xoay với cảm nhận thao tác cao “Dòng NR01”
  • Danh mục

  “Công tắc xoay cỡ nhỏ thích hợp nhất với thao tác chính xác” Cho phép cảm nhận tốt đối với thao tác chuyển và khớp nối – những thao tác cần nhẹ nhàng và chính xác. ■Muốn có công tắc xoay cỡ nhỏ. → Công tắc cỡ nhỏ với đầy đủ tính năng ■Thiếu cảm nhận về thao tác giống như với công tắc xoay sâu. → Sử dụng bi thép nên có thể chuyển một cách nhẹ nhàng và chính xác ■Không cần tính năng phức tạp → 1 chu trình 3~5 tiếp điểm và bao gồm những tính năng đơn giản, dễ sử dụng Chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu tinh gọn và nâng cao độ chính xác của máy móc thiết bị điện tử từ Quý Khách hàng. ※ Vui lòng liên hệ hoặc tải catalogue xuống để biết thêm chi tiết.

  Ngành nghề đối tượng: Thiết bị điện/thiết bị điều khiển dùng trong sản xuất Máy đo lường/phân tích Thiết bị y tế

  NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

Tất cả Giữa dòng 137 1 - 80 Hiển thị dòng

Ngành nghề

PAGE TOP