Phần mềm/Dịch vụ điện toán đám mây Sản phẩm/dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phần mềm/Dịch vụ điện toán đám mây

Phần mềm/Dịch vụ điện toán đám mây

  • Quản lý từ xa và cảnh báo nguy hiểm với chi phí thấp nhất bằng Smartphone ! Đề án tổng thể từ lắp đặt cho đến thiết lập Quản lý từ xa và cảnh báo nguy hiểm với chi phí thấp nhất bằng Smartphone ! Đề án tổng thể từ lắp đặt cho đến thiết lập

    Đề án hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm đa số , đây là dịch vụ cho những ai có quan tâm đến xây dựng hệ thống IOT . Cấu hình hệ thống IOT : -Kiểm tra lượng dư của chất lỏng dự trữ(theo dõi nhiên,nguyên liệu ,hiệu quả phân phối) -Báo cáo bất thường ( Bất kì những phát sinh bất thường nào phải báo cáo bằng mail) -Đề phòng, báo cáo sửa chữa(giám sát chẳng hạn như suy thoái, hao mòn) -Điều khiển giám sát từ xa ( cơ sở vật chất, máy mọc, phân phối thiết bị) -Tiết kiệm lao động, (cắt giảm nhiều lần , kiểm tra lần lượt, bảo trì hoạt động) Bài viết tóm tắt những gợi ý của hệ thống IOT,mọi chi tiết vui lòng download tại hệ thống.

    Ngành nghề đối tượng: Máy/thiết bị dùng trong sản xuất Thiết bị điện dân dụng

    Seikun Co., Ltd.

Phân loại sản phẩm

PAGE TOP