Khu Công Nghiệp Phú Tài(Khu Cong Nghiep Phu Tai) Tỉnh Bình Định(Tinh Binh Dinh)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tỉnh Bình Định Khu Công Nghiệp Phú Tài

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Tài (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP