Khu Công Nghiệp Phúc Điền(Khu Cong Nghiep Phuc Dien) Tỉnh Hải Dương(Tinh Hai Duong)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tỉnh Hải Dương Khu Công Nghiệp Phúc Điền

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Phúc Điền (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP