Khu Công Nghiệp Yên Phong(Khu Cong Nghiep Yen Phong) Tỉnh Bắc Ninh(Tinh Bac Ninh)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tỉnh Bắc Ninh Khu Công Nghiệp Yên Phong

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Yên Phong (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP