Khu Công Nghiệp Hòa Khánh(Khu Cong Nghiep Hoa Khanh) Đà Nẵng(Da Nang)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Đà Nẵng Khu Công Nghiệp Hòa Khánh

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Hòa Khánh (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP