Khu Công Nghiệp Liên Chiểu(Khu Cong Nghiep Lien Chieu) Đà Nẵng(Da Nang)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Đà Nẵng Khu Công Nghiệp Liên Chiểu

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Liên Chiểu (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP