Khu Công nghiệp Hiệp Phước(Khu Cong nghiep Hiep Phuoc) Hồ Chí Minh(Ho Chi Minh)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hồ Chí Minh Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Khu công nghiệp

  • Khu Công nghiệp Hiệp Phước
  • Xem thêm
  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP