Khu Chế Xuất Linh Trung(Khu Che Xuat Linh Trung) Hồ Chí Minh(Ho Chi Minh)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hồ Chí Minh Khu Chế Xuất Linh Trung

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Chế Xuất Linh Trung (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP