Khu Công Nghiệp Quang Minh 2(Khu Cong Nghiep Quang Minh 2) Hà Nội(Ha Noi)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hà Nội Khu Công Nghiệp Quang Minh 2

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Quang Minh 2 (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP