Khu Công Nghiệp Thăng Long(Khu Cong Nghiep Thang Long) Hà Nội(Ha Noi)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hà Nội Khu Công Nghiệp Thăng Long

Khu công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Thăng Long (tập tin CSV)

Khu công nghiệp

PAGE TOP