Ngành Tài chính/Chứng khoán/Bảo hiểm danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ngành Tài chính/Chứng khoán/Bảo hiểm

đối tượng

 • Ngành Tài chính/Chứng khoán/Bảo hiểm
 • Xem thêm
 • Giới hạn hội viên
 • Có thể tải về danh sách các công ty của Ngành Tài chính/Chứng khoán/Bảo hiểm (tập tin CSV)
 • Towa Gosei Industries Co., Ltd. Towa Gosei Industries Co., Ltd.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Chúng tôi nỗ lực vào việc gia công nhựa tổng hợp, sản xuất và phân phối các sản phẩm liên quan khác. Với dịch vụ kinh doanh chính là nhựa vinyl clorua mềm, chúng tôi đang triển khai rộng hoạt động gia công nhựa với trọng tâm là nhựa vinyl clorua mềm như là laser, tấm, phim vinyl clorua. Trong những năm gần đây, chúng tôi đang tiến vào lĩnh vực tấm PS (polystyrene). Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao các kỹ thuật theo yêu cầu của thời đại và những hoạt động này của doanh nghiệp sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, vật liệu nông nghiệp và nội thất.

  Xem chi tiết

  Lĩnh vực kinh doanh: Vật tư/Nguyên liệu
 • Giới hạn hội viên
 • Có thể tải về danh sách các công ty của Ngành Tài chính/Chứng khoán/Bảo hiểm (tập tin CSV)

đối tượng

PAGE TOP