Gia công gỗ/Sản phẩm gỗ Khác danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Gia công gỗ/Sản phẩm gỗ Khác

đối tượng

Lĩnh vực kinh doanh

lọc
Địa chỉ

Việt Nam

Đồng bằng sông Hồng
Đông Nam Bộ

Nước ngoài

  • Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd. Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd.
    • Danh mục

    Sumitomo Chemical là công ty hóa học tổng hợp với 5 lĩnh vực trọng tâm sau: 1. Lĩnh vực kinh doanh liên quan đến y tế, nông nghiệp 2. Lĩnh vực khoa học cơ sở 3. Lĩnh vực hóa học điện tử thông tin 4. Lĩnh vực dược phẩm 5. Lĩnh vực hóa học dầu mỏ

    Xem chi tiết

    Lĩnh vực kinh doanh: Khác

đối tượng

PAGE TOP