Thiết bị cài/Hệ thống cài Công ty

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Thiết bị cài/Hệ thống cài

Lĩnh vực kinh doanh

 • Thiết bị cài/Hệ thống cài
 • Xem thêm
 • Giới hạn hội viên
 • Có thể tải về danh sách các công ty của Thiết bị cài/Hệ thống cài (tập tin CSV)
 • Arakawa & Co., Ltd. Arakawa & Co., Ltd.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  ・ Sản xuất, kinh doanh các loại hệ thống dây thép (Dây thép, phụ tùng cố định dây thép) ・ Sản xuất, kinh doanh hệ thống ray treo trưng bày bằng dây thép (Hệ thống treo trưng bày) ・ Sản xuất, kinh doanh hệ thống lan can tay vịn bằng dây thép cho tòa nhà

  Xem chi tiết

  Lĩnh vực kinh doanh: Thiết bị cài/Hệ thống cài
 • Contec Co., Ltd. Contec Co., Ltd.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, chúng tôi có đầy đủ năng lực để xây dựng toàn bộ hệ thống IoT (Internet vạn vật). Chúng tôi có thể xây dựng hệ thồng IoT trên nền thiết bị và máy móc nhà máy sẵn có, giám sát và trực quan hóa hoạt động trong nhiều ngành nghề, cũng như thiết lập toàn bộ thiết bị IoT CONPROSYS của công ty, máy tính công nghiệp, phần mềm, điện toán đám mây. Chúng tôi cung cấp giải pháp IoT cho các lĩnh vực: tự động hóa nhà máy, y tế, hạ tầng xã hội, năng lượng, nông nghiệp, dịch vụ,…

  Xem chi tiết

  Lĩnh vực kinh doanh: Thiết bị cài/Hệ thống cài
 • Giới hạn hội viên
 • Có thể tải về danh sách các công ty của Thiết bị cài/Hệ thống cài (tập tin CSV)

Lĩnh vực kinh doanh

PAGE TOP