Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D / Kyosei Factory (Thailand) Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D / Kyosei Factory (Thailand)

Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D / Kyosei Factory (Thailand)

Chúng tôi đã phát triển các linh kiện ống thông stent sử dụng công nghệ khắc 3D độc đáo của công ty chúng tôi để tạo xoắn ốc, lỗ, khe, vòng đệm và gia công khác cho các dây và ống bằng titan-niken, magie, SUS, v.v…

- Stent bằng Mg (magie)
- Ống thông dạng lưới bằng Mg (magie)
- Ống thông dạng xoắn ốc SUS

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Thiết bị y tế  Linh kiện điện tử/Linh kiện điện  Ngành sắt/thép/nguyên vật liệu kim loại

Thông tin doanh nghiệp

Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D / Kyosei Factory (Thailand)

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

- Stent bằng Mg (magie)
- Ống thông dạng lưới bằng Mg (magie)
- Ống thông dạng xoắn ốc SUS
- Medical Wire NiTi (Dia.φ100 um)
- Pt Pipe (Dia.φ30 um)

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP