Laser bonding for thin sheet, different metals, and extra fine line by YAG Laser danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Laser bonding for thin sheet, different metals, and extra fine line by YAG Laser

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Gia công kết nối bằng xung laze YAG Gia công kết nối bằng xung laze YAG
    • Danh mục

    Hàn laze với xung laze YAG cho tấm mỏng, kim loại khác biệt, sợi siêu mảnh, v...v. Ngoài ra, có thể gia công cắt đối với nhựa, kim loại, thủy tinh, ruby, v...v.

Thông tin doanh nghiệp

Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP