Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D / Kyosei Factory (Thailand) Union Tube™ Ống thông dạng stent được khắc 3D / Kyosei Factory (Thailand)
    • Danh mục

    Chúng tôi đã phát triển các linh kiện ống thông stent sử dụng công nghệ khắc 3D độc đáo của công ty chúng tôi để tạo xoắn ốc, lỗ, khe, vòng đệm và gia công khác cho các dây và ống bằng titan-niken, magie, SUS, v.v… - Stent bằng Mg (magie) - Ống thông dạng lưới bằng Mg (magie) - Ống thông dạng xoắn ốc SUS

Thông tin doanh nghiệp

Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP