KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd. (7504)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd.

KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd.

Nội dung kinh doanh

Góp phần vào việc cải thiện sản xuất trên toàn thế giới và năng suất của khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm dụng cụ cắt hiệu quả và các giải pháp dụng cụ có độ chính xác cao.
KYOCERA bắt đầu sản xuất các dụng cụ cắt bằng vật liệu gốm từ năm 1971 - ngày nay chúng tôi là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới.
Sản phẩm đa dạng của chúng tôi có công nghệ tiên tiến cho việc tiện, tiện rãnh, tiện ren, cắt đứt, khoan và phay, dựa trên vật liệu cắt đa dạng bao gồm Carbide, Cermet, Gốm, CBN và PCD.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd..

Danh sách danh mục của KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

5F Somerset Chancellor Court, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

TEL

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh ベトナム語

URL

http://www.kyocera.com.sg/ct

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

KYOCERA Corporation

Địa chỉ

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan 612-8501

Ngày tháng năm thành lập

01/04/1959

Tiền vốn

115703M JPY

Số lượng nhân viên

Từ 1001 người trở lên

URL

http://www.kyocera.co.jp/

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd..

PAGE TOP