SCARA ROBOT TH SERIES danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SCARA ROBOT TH SERIES

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Rô bốt Scara Series THP (Chiều dài cánh tay 550 mm ~ 700 mm) Rô bốt Scara Series THP (Chiều dài cánh tay 550 mm ~ 700 mm)
  • Danh mục

  Rô bốt “KHÔNG BIẾT MỆT” dù vận hành với số vòng quay lớn liên tục trong 24 giờ! Đây là loại rô bốt Scara tốc độ nhanh, số vòng quay lớn có khả năng làm việc liên tục với tốc độ nhanh trong thời gian dài. Chiều dài cánh tay có hai sự lựa chọn là 550 mm và 700 mm.

 • Rô bốt Scara Series TH cỡ nhỏ (Chiều dài cánh tay 180 mm ~ 350 mm) Rô bốt Scara Series TH cỡ nhỏ (Chiều dài cánh tay 180 mm ~ 350 mm)
  • Danh mục

  Sản phẩm Rô bốt Scara series TH được sản xuất với nhiều loại với kích thước chiều dài của cánh tay thay đổi trong khoảng 180 mm ~ 1200 mm, với phạm vi kích thước, phạm vi ứng dụng rộng bao gồm đầy đủ các sản phẩm từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Ngoài ra, sản phẩm cũng đáp ứng nhiều nhu cầu lựa chọn khác nhau như yêu cầu sử dụng sạch, tiêu chuẩn IP65, vị trí treo trần v..v Rô bốt cỡ nhỏ có chiều dài cánh tay từ 180 mm ~ 350 mm.

 • Rô bốt Scara Series TH, có khả năng vận chuyển ưu việt (Chiều dài cánh tay 650 mm ~ 1200 mm) Rô bốt Scara Series TH, có khả năng vận chuyển ưu việt (Chiều dài cánh tay 650 mm ~ 1200 mm)
  • Danh mục

  Sản phẩm Rô bốt Scara series TH được sản xuất với nhiều loại với kích thước chiều dài của cánh tay thay đổi trong khoảng 180 mm ~ 1200 mm, với phạm vi kích thước, phạm vi ứng dụng rộng bao gồm đầy đủ các sản phẩm từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Ngoài ra, sản phẩm cũng đáp ứng nhiều nhu cầu lựa chọn khác nhau như yêu cầu sử dụng sạch, tiêu chuẩn IP65, vị trí treo trần v..v Chiều dài cánh tay giúp đạt khả năng vận chuyển ưu việt thay đổi trong khoảng 650 mm ~ 1200 mm.

 • Rô bốt Scara Series TH tốc độ nhanh, độ chính xác cao (Chiều dài cánh tay 450 mm, 550 mm) Rô bốt Scara Series TH tốc độ nhanh, độ chính xác cao (Chiều dài cánh tay 450 mm, 550 mm)
  • Danh mục

  Sản phẩm Rô bốt Scara series TH được sản xuất với nhiều loại với kích thước chiều dài của cánh tay thay đổi trong khoảng 180 mm ~ 1200 mm, với phạm vi kích thước, phạm vi ứng dụng rộng bao gồm đầy đủ các sản phẩm từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Ngoài ra, sản phẩm cũng đáp ứng nhiều nhu cầu lựa chọn khác nhau như yêu cầu sử dụng sạch, tiêu chuẩn IP65, vị trí treo trần v..v Chiều dài cánh tay của rô bốt với đặc điểm tốc độ nhanh, độ chính xác cao, có chiều dài là 450 mm ~ 550 mm.

Thông tin doanh nghiệp

TOSHIBA MACHINE CO., LTD. TOSHIBA MACHINE CO., LTD.
 • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP