TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

「TM AC Plan」(Toshiba Machine Adapt to the Change Plan)

Nội dung kinh doanh

Chế tạo và cung cấp máy ép khuôn nhựa (Injection moulding machines), máy đúc áp lực (Die-cast machine), máy đúc đùn (Extrusion moulding machines), hệ thống gia công Nano, máy công cụ, bộ điều chỉnh FA, mô tơ Servo, rô bốt dùng trong công nghiệp, gia công theo uỷ thác, thiết bị thuỷ lực , trang thiết bị chế tạo chất bán dẫn v..v

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

Danh sách danh mục của TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

4108510

Khu vực/Quốc gia

Shizuoka, Nhật Bản

Địa chỉ

2068-3 Ooka Numazu-shi

Ngày tháng năm thành lập

03/1949

Tiền vốn

120,859 million JPY

Số lượng nhân viên

Từ 1001 người trở lên

TEL

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.toshiba-machine.co.jp/jp/

Đại lý/chi nhánh

KSMC CO., LTD.

http://ksmc.com.vn/

Hà Nội, Việt Nam
1706, 17th floor, DMC Buiding, No.535 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward Ba Dinh District, Ha Noi City, Viet Nam
TEL:4-38-771-700

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TOSHIBA MACHINE CO., LTD..

PAGE TOP