Tarô xoắn ốc dùng để gia công các phụ kiện có kích thước lớn. HXL-SFT/VXL-SFT danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tarô xoắn ốc dùng để gia công các phụ kiện có kích thước lớn. HXL-SFT/VXL-SFT

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Dòng sản phẩm Tarô cắt Dòng sản phẩm Tarô cắt
    • Danh mục
    • Minh họa ứng dụng/Thực tế ứng dụng

    Phát huy tính năng: từ tarô tay cho đến tarô xoắn ốc, dụng cụ cắt hành tinh. Khi gặp khó khăn trong việc ven răng trong, hãy liên hệ với OSG. Chắc chắn sẽ có giải pháp để giải quyết vấn đề.

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội) Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội)
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP