Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội) (7497)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội)

Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội)

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, kinh doanh dụng cụ cắt, dụng cụ tarô, dụng cụ đo lường, máy công cụ, phụ tùng máy. Nhập khẩu và bán dụng cụ.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội).

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội)

Danh sách danh mục của Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội)

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

3rd floor, 561 Kim Ma Street, Ba Dinh District Hanoi

TEL

FAX

(84)-4-3762856

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.osgasia.biz/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH OSG Việt Nam (Trụ sở chính Hà Nội).

PAGE TOP