Okuma Vietnam Co., Ltd Máy chế tác/Máy gia công/Máy tạo hình/Thiết bị ngoại biên Máy tiện NC/Máy tiện CNC Sản phẩm/dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Okuma Vietnam Co., Ltd

Sứ mệnh của chúng tôi là đẩy mạnh kỹ thật sản xuất Monozukuri OPEN POSSIBILITIES This means "Opening possibilities with manufacturing."

Nội dung kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh máy công cụ NC ( máy tiện NC, máy gia công phức hợp, trung tâm gia công, máy mài), thi...

Máy chế tác/Máy gia công/Máy tạo hình/Thiết bị ngoại biên Máy tiện NC/Máy tiện CNC

PAGE TOP