Điều chỉnh đầu trục chính (Head tuning) Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Điều chỉnh đầu trục chính (Head tuning)

Điều chỉnh đầu trục chính (Head tuning)

Giải pháp rút gọn thời gian chuẩn bị gia công của máy gia công trung tâm dạng đối xứng.

Tự động hiệu chỉnh chỉ số vòng tiện của đầu trục chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị gia công
Đơn giản, nhanh chóng, ai cũng có thể làm được nhờ “ thao tác đơn giản” OSP chỉ mất 20 phút hoạt động trên máy

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okuma.co.jp/english/aahc/index.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Danh mục

Machine Tools

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP