Synchro driving Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Synchro driving

Synchro driving

Thực hiện giảm phoi thừa của công cụ instert tool, gia công ổn định các phôi khó cắt, kéo dài tuổi thọ công cụ.

Điều chỉnh lực cắt trung bình tạo ra ở các lưỡi dao trên công cụ insert tool, nâng cao đáng kể tuổi thọ của công cụ
Nâng cao tuổi thọ công cụ, thay đổi công cụ solid giá trị cao thì có thể cắt giảm được từ 1/10 đến 1/5 chi phí công cụ

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Danh mục

Machine Tools

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP