MILLAC HⅡ series Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MILLAC HⅡ series

MILLAC HⅡ series

CentersThe ideal machine forproduction line applicationsSignificantly reduced cycle times and higher productivity for small parts—all with compact horizontals.

■ Wide work envelopes
MILLAC 44HⅡ
● Rotary table : X 410 × Y 460 × Z 470 mm
● 2P-APC : X 410 × Y 395 × Z 470 mm

MILLAC 55HⅡ
● Rotary table : X 520 × Y 600 × Z 740 mm
● 2P-APC : X 520 × Y 450 × Z 520 mm

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okuma.co.jp/english/product/hmc/index2.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

MILLAC HⅡ series

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP