SERVO NAVI Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SERVO NAVI

SERVO NAVI

■ SERVO NAVI AI
 “Chức năng chuyên gia công trung tâm” Gia tăng mức độ gia công để rút ngắn thời gian gia công
 Cài đặt tự động trọng lượng phôi
 “Chức năng tiện chuyên dụng” Thực hiện các thao tác chính xác, ổn định hơn
 Cài đặt tự động quán tính
■ SERVO NAVI SF
 “Duy trì độ chi tiết gia công, mức độ bề mặt gia công”
 Tự động điều chỉnh chiếu ngược
 “Góp phần tăng tuổi thọ của máy”
 Tự động điều chỉnh giảm chấn

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okuma.co.jp/english/onlyone/servo-navi/index.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Danh mục

Intelligent Technology

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP