Máy tiện CNC dạng đứng V760EX Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy tiện CNC dạng đứng V760EX

Máy tiện CNC dạng đứng V760EX

Giảm thiểu khoảng cách lắp đặt, tối đa phạm vi gia công
Máy tiện dạng đứng Okuma sản sinh ra hiệu suất sản xuất trên phạm vi tối đa

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okuma.co.jp/english/product/new/v760ex/index.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Máy tiện CNC dạng đứng V760EX

Tăng hiệu suất sản xuất phạm vi lên tới 37%, nâng cao độ chính xác kích thước gia công đến 57%
Năng lực cắt gấp 2 lần
Đường kính gia công tối đa ø760mm (Tăng 25% đường kính gia công)
Hiệu quả sản xuất tăng gấp đôi nhờ hiệu quả tương hỗ tổng hợp

Trục chính: 2,000min - 1, 30/22 kW
Bàn gá dao V12

Danh mục

Machine Tools

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP