Trung tâm gia công dạng đứng 5 trục điều khiển MU-4000V Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Trung tâm gia công dạng đứng 5 trục điều khiển MU-4000V

Trung tâm gia công dạng đứng 5 trục điều khiển MU-4000V

Tích hợp 5 trục hiệu suất cao và 3 trục độ chính xác cao đẻ tạo kích thước khác nhau
Hợp lý hóa đồng thời các loại gia công phức tạp với chất lượng cao

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okuma.co.jp/english/product/new/mu_4000v/

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Trung tâm gia công dạng đứng 5 trục điều khiển MU-4000V

Trục chính: 12.000min-1, 22/18.5kw
Đầu dao : HSK-A63
Trục cắt chính: 1.200min-1
Bộ gia công hộp số

Danh mục

Machine Tools
User's Voice vol.11

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP