Collision Avoidance System Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Collision Avoidance System

Collision Avoidance System

“Công nghệ thông minh” của Okuma chính là nâng cao hiệu quả sản suất của khách hàng

Thiết bị NC (OSP) có dữ liệu mô hình 3D của mô hình máy như phôi, công cụ, đầu dao, jig, bàn trục chính, bàn đỡ gá dao, ụ sau sẽ chỉ đạo thao tác và mô phỏng thời gian thực tế.
Kiếm tra những thao tác, va chạm, dừng thao tác máy trước khi va chạm
Bất cứ ai cũng có thể yên tâm “tập trung gia công”, giảm thiểu các bước, thời gian gia công sản phẩm đầu.

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okumathai.com/english/onlyone/anti/index.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Collision Avoidance System

Nguy cơ va chạm bên trong máy tăng khi gia công nhiều bề mặt phức tạp
Bởi thế đã phát triển chức năng chống va chạm sử dụng kĩ thuật điều khiển thông minh
Kể cả khi thao tác tự động hoặc thủ công, máy sẽ ngừng thao tác trước khi va chạm
Bất cứ ai cũng có thể yên tâm “tập trung gia công”, giảm thiểu các bước, thời gian gia công sản phẩm đầu

Danh mục

Intelligent Technology
User's Voice vol.9

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP