5-Axis Auto Tuning System Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

5-Axis Auto Tuning System

5-Axis Auto Tuning System

“Công nghệ thông minh” của Okuma chính là nâng cao hiệu quả sản suất của khách hàng

Chức năng “Five tuning” là chức năng đo “dung sai hình học” sử dụng touch probe và trụ tiêu chuẩn, sau đó sử dụng kết quả đo để hiệu chỉnh rồi điều chỉnh mức độ hoạt động chính xác của 5 trục. Nhờ chức năng này mà có thể thực hiện gia công chính xác 5 trục ở mức độ cao.

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okuma.co.jp/english/onlyone/fivetuning/index.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

5-Axis Auto Tuning System

Đối với máy gia công 5 trục mà gia công nhiều bề mặt thì cần phải hiệu chỉnh nhiều lần “dung sai hình học” như độ xê dịch của tâm trục xoay.
Trước đây, hiệu chỉnh thủ công mất rất nhiều thời gian mà chỉ có 4 loại, trong khi Five tuning chỉ cần 10 phút là có thể tự động đo và hiệu chỉnh được 11 loại.

Danh mục

Intelligent Technology
User's Voice vol.11

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP