Quan niệm thân thiện với nhiệt độ (Thermo friendly concept) Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Quan niệm thân thiện với nhiệt độ (Thermo friendly concept)

Quan niệm thân thiện với nhiệt độ  (Thermo friendly concept)

“Công nghệ thông minh” của Okuma chính là nâng cao hiệu quả sản suất của khách hàng

Cách tư duy đặc thù về độ chính xác ở môi trường sản xuất thông thường là “chấp nhận sự biến đổi nhiệt độ”. Độ chính xác của sản phẩm gia công sẽ thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào “ sự biến đổi nhiệt độ xung quanh máy móc”, “nhiệt tỏa ra từ máy”, “ nhiệt phát sinh trong quá trình gia công”. Thermo friendly concept căn cứ vào cách tư duy đặc biệt “chấp nhận sự biến đổi nhiệt độ”, trong đó khách hàng không cần thực hiện một đôi sách đặc biệt nào mà vẫn đạt được độ chính xác cao ở môi trường sản xuất thông thường.

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okumathai.com/english/onlyone/thermo/index.html

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Quan niệm thân thiện với nhiệt độ  (Thermo friendly concept)

Thermo friendly concept
Sự biến đổi nhiệt độ xung quanh máy hay nhiệt tỏa ra từ máy sẽ gây ảnh hưởng lớn tới độ chính xác khi gia công.
Dựa vào đó, chúng tôi không cố làm lạnh mà quyết định “chấp nhận sự biến đổi nhiệt độ” và thiết kế cấu tạo máy sao cho dễ điều khển mức biến đổi nhiệt.
Một khi đã xác nhận kích thước khi lắp đặt máy thì có thể giảm thiểu được phần hiệu chỉnh sau này.

Danh mục

Intelligent Technology
User's Voice vol.9

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP