OSP suite Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

OSP suite

OSP suite

OSP sẽ hướng dẫn các kích thước mới khi vận hành
“OSP suite” là loại máy CNC thông minh thế hệ mới với giá trị cốt lõi là “kĩ thuật thông minh”, “ứng dụng suite”, “ suite touch” để cung cấp các giải pháp vân hành tiên tiến, dịch vụ sản xuất ra sản phẩm của Okuma.

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.okumathai.com/onlyone/osp-suite/

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Công nghệ thông minh (Intelligent Technology)
“Công nghệ thông minh” không ngừng phát triển của Okuma
“ Tập trung vào các chế độ “thermo friendly concept”, “anti crush system”, “process navi”, “five-tuning”, OSP suite” thực hiện giải quyết các vấn đề và hợp lý hóa, trực quan hóa sản xuất ở nhà máy

Digital Manufacturing
Tập hợp các ứng dụng tiên tiến để trực quan hóa, kĩ thuật số hóa các tín hiệu sản xuất, thông tin các bước sản xuất trong gia công, tình hình gia công, hoạt động, các thông tin bảo trì máy móc thiết bị, nâng cao hiệu suất các qui trình sản xuất

Danh mục

OSP suite

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP