Tập hợp các công đoạn (Cụm gia công bánh răng, turning cut, chức năng gia công rãnh bằng đầu cắt) Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tập hợp các công đoạn (Cụm gia công bánh răng, turning cut, chức năng gia công rãnh bằng đầu cắt)

Tập hợp các công đoạn (Cụm gia công bánh răng, turning cut, chức năng gia công rãnh bằng đầu cắt)

●Cụm gia công bánh răng
Thực hiện gia công bánh răng có độ chính xác cao bằng máy gia công phức hợp và máy công cụ đa năng tự động (machining center). Chỉ cần nhập thông số của bánh răng là có thể tự xuất chương trình.

●Turning cut
Thực hiện gia công tiện bằng trục chính gá đầu công cụ quay. Tập hợp các công đoạn gia công cắt tiện bao gồm cả gia công trục nghiêng ở machining center và máy gia công phức hợp.

●Chức năng gia công rãnh bằng đầu cắt
Bằng việc gia công hoàn thiện đáy rãnh bằng đầu cắt tạo nên bề mặt gia công khó bị rò rỉ khí. Rất có hiệu quả trong việc cải thiện độ nhám bề mặt của rãnh gioăng.

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.okuma.co.jp/english/solution/index.html

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện xe hơi 

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Tập hợp các công đoạn (Cụm gia công bánh răng, turning cut, chức năng gia công rãnh bằng đầu cắt)

●Cụm gia công bánh răng
・Dễ dàng xuất chương trình chế tạo bánh răng
・Gia công phay lăn răng(skiving)
・Gia công lăn răng

●Turning cut
・Tập hợp các công đoạn cắt tiện mà không cần máy chuyên dụng
・Tập hợp các công đoạn cắt tiện với vật gia công không cân bằng (unbalance work)
・Gia công lỗ có đường kính khác nhau chỉ với 1 đầu công cụ
・Gia công đường kính trong và ngoài lớn hơn đường kính lớn nhất của đầu công cụ mà ATC (automatic tool changer - thiết bị thay đầu công cụ tự động) có thể làm.

●Chức năng gia công rãnh bằng đầu cắt
・Thực hiện gia công rãnh với độ kín khít cao
・Có khả năng gia công rãnh có độ kín khít cao mà không cần bước gia công hoàn thiện
・Có khả năng gia công bằng lưỡi cắt đối với các rãnh gioăng phức tạp có các đường cong nối tiếp.

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP