Giải pháp nâng cao Gia công ren (Tính năng cắt ren có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính, tính năng cắt ren có thể thay đổi bước ren, tính năng khớp vị trí cắt ren) Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Giải pháp nâng cao Gia công ren (Tính năng cắt ren có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính, tính năng cắt ren có thể thay đổi bước ren, tính năng khớp vị trí cắt ren)

Giải pháp nâng cao Gia công ren (Tính năng cắt ren có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính, tính năng cắt ren có thể thay đổi bước ren, tính năng khớp vị trí cắt ren)

● Tính năng cắt ren có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính: Trục dẫn tiến thay đổi tốc độ hoàn toàn cùng lúc với trục chính. Do đó trong quá trình cắt ren, dù tốc độ quay của trục chính có thay đổi thì vẫn duy trì được độ chính xác của bước ren.

● Tính năng cắt ren có thể thay đổi bước ren: Có thể tăng hoặc giảm định lượng bước ren trong mỗi lần xoay khi gia công cắt ren.

● Tính năng khớp vị trí ren: Sau khi gia công ren xong, chỉ cần khớp vị trí đầu cắt bằng mắt thường là có thể dễ dàng gia công tiếp.

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.okuma.co.jp/english/solution/index.html

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện xe hơi 

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Giải pháp nâng cao Gia công ren (Tính năng cắt ren có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính, tính năng cắt ren có thể thay đổi bước ren, tính năng khớp vị trí cắt ren)

Tính năng cắt ren có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính
● Thay đổi tốc độ xoay của trục trong khi đang gia công để tăng năng suất. Đây là tính năng cho phép vừa thay đổi tốc độ xoay của trục chính vừa thiết lập điều kiện thích hợp nhất trong khi đang gia công cắt ren.
Có thể thay đổi tốc độ xoay của trục chính khi cắt thô hay khi hoàn thiện.

Tính năng cắt ren có thể thay đổi bước ren
● Dễ dàng lập trình để thay đổi bước ren.
● Có thể thay đổi bước ren một cách dễ dàng chỉ với lệnh tăng giảm lượng giống như chỉ thị khi gia công cắt ren thông thường.

Tính năng khớp vị trí cắt ren
● Cài đặt vị trí bắt đầu cắt ren một cách dễ dàng.
● Chỉ cần tháo chấu kẹp và khớp vị trí khi gia công là có thể tiếp tục gia công cùng một kiểu ren đã gia công trên máy khác.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP