User's Voice vol.9 danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

User's Voice vol.9

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Quan niệm thân thiện với nhiệt độ (Thermo friendly concept) Quan niệm thân thiện với nhiệt độ (Thermo friendly concept)
  • Danh mục

  Cách tư duy đặc thù về độ chính xác ở môi trường sản xuất thông thường là “chấp nhận sự biến đổi nhiệt độ”. Độ chính xác của sản phẩm gia công sẽ thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào “ sự biến đổi nhiệt độ xung quanh máy móc”, “nhiệt tỏa ra từ máy”, “ nhiệt phát sinh trong quá trình gia công”. Thermo friendly concept căn cứ vào cách tư duy đặc biệt “chấp nhận sự biến đổi nhiệt độ”, trong đó khách hàng không cần thực hiện một đôi sách đặc biệt nào mà vẫn đạt được độ chính xác cao ở môi trường sản xuất thông thường.

 • Collision Avoidance System Collision Avoidance System
  • Danh mục

  Thiết bị NC (OSP) có dữ liệu mô hình 3D của mô hình máy như phôi, công cụ, đầu dao, jig, bàn trục chính, bàn đỡ gá dao, ụ sau sẽ chỉ đạo thao tác và mô phỏng thời gian thực tế. Kiếm tra những thao tác, va chạm, dừng thao tác máy trước khi va chạm Bất cứ ai cũng có thể yên tâm “tập trung gia công”, giảm thiểu các bước, thời gian gia công sản phẩm đầu.

Thông tin doanh nghiệp

Okuma Vietnam Co., Ltd Okuma Vietnam Co., Ltd
 • Danh mục

Chọn

PAGE TOP