KURABO INDUSTRIES LTD. (7495)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KURABO INDUSTRIES LTD.

KURABO INDUSTRIES LTD.

Nội dung kinh doanh

■ Lĩnh vực thiết bị điện tử
Chế tạo các hệ thống thông tin thiết bị quản lý màu sắc, quản lý sản xuất,CAD...vv và các hệ thống kiểm tra, đo lường.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KURABO INDUSTRIES LTD..

Danh sách danh mục của KURABO INDUSTRIES LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

5418581

Khu vực/Quốc gia

Osaka, Nhật Bản

Địa chỉ

4-31, 2-chome, Kyutaro-machi, Chuo-ku

Ngày tháng năm thành lập

09/03/1888

Tiền vốn

22 billion JPY

Số lượng nhân viên

Từ 1001 người trở lên

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.kurabo.co.jp/el/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KURABO INDUSTRIES LTD..

PAGE TOP