Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

iB-Cyclone

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • iB-Cyclone iB-Cyclone
    • Danh mục

    iB-Cyclone là thiết bị tách phân tử nước hoàn toàn mới được áp dụng bằng phương pháp quay ở tốc độ cao, khác biệt so với thiết bị tách phân tử nước hiện tại. Bằng cách tách phân tử nước bằng việc thay đổi lực ly tâm, khí lưu chuyển trong ống được quay tốc độ cao. Do đó, các thành phần của nước không còn đọng lại, giảm bớt việc bảo trì định kỳ.

Thông tin doanh nghiệp

Koganei Co. Ltd. Koganei Co. Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP