Van kiểm soát tỷ lệ loại KFPV danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Van kiểm soát tỷ lệ loại KFPV

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Van kiểm soát tỷ lệ loại KFPV Van kiểm soát tỷ lệ loại KFPV
    • Danh mục

    Đã phát triển kỹ thuật mới cho van kiểm soát tỷ lệ với độ chính xác cao thích hợp dùng trong các thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất như không khí, khí ga, chất lỏng. Thực hiện kiểm soát liên tục cần thiết trong việc quản lý lưu lượng của chất khí và chất lỏng. Bộ điều khiển có gắn bo mạch hỗ trợ cho việc cài đặt mặc định, khi thực hiện cài đặt mặc định không cần phải nhập từ bộ phận ngoài.

Thông tin doanh nghiệp

Koganei Co. Ltd. Koganei Co. Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP