Thanh trượt dẫn hướng mini danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Thanh trượt dẫn hướng mini

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Thanh trượt dẫn hướng mini Thanh trượt dẫn hướng mini
    • Danh mục

    Thanh trượt dẫn hướng mini là thiết bị truyền động được tích hợp đồng nhất giữa dẫn hướng và xi lanh, khác với loại xi lanh có gắn kèm thanh dẫn hướng truyền thống.

Thông tin doanh nghiệp

Koganei Co. Ltd. Koganei Co. Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP