Khuôn in Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Khuôn in

Khuôn in

Có đủ khuôn dành cho từ in pad tới in lưới

Với in pad, ngoài khuôn in dầy còn có khuôn in mỏng, khuôn in nhựa.
Với in lưới, có thể lựa chọn từ lưới tới khung cho khuôn in.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.spacesystems.co.jp/e/

Ngành nghề đối tượng

Ngành in/đồ họa in ấn/đóng sách  Máy dùng trong nông nghiệp  Công ty sản xuất khác

Thông tin doanh nghiệp

SPACE SYSTEMS CO., .LTD. SPACE SYSTEMS CO., .LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Khuôn in pad: Khuôn CS (Loại dầy), khuôn TS (Loại mỏng), khuôn in nhựa (Loại dành cho tráng bằng nước hay cồn)
Khuôn in lưới: Lựa chọn loại lưới, loại khung, độ căng của lưới

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Sử dụng trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề

Danh mục

SPEACE SYSTEMS CO., LTD. “Corporate  Guide”

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP