Phanh, côn chuyển động bằng không kích từ danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phanh, côn chuyển động bằng không kích từ

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Phanh, côn chuyển động bằng không kích từ Phanh, côn chuyển động bằng không kích từ
    • Danh mục

    Với dòng phanh, côn chuyển động bằng không kích từ, có hai loại là phanh chuyển động bằng không kích từ dùng để dừng và phanh chuyển động bằng không kích từ dùng để duy trì trạng thái tĩnh. Phanh chuyển động bằng không kích từ dùng để dừng là phanh để dừng trạng thái chuyển động của vật quay hoặc vật chuyển động. Phanh chuyển động bằng không kích từ dùng để duy trì trạng thái tĩnh là phanh dùng để duy trì trạng thái tĩnh của vật quay hoặc vật chuyển động. Dòng phanh, côn này có thể được sử dụng để dừng khẩn cấp máy móc, thiết bị. Giống như dòng dùng để dừng, đây là sản phẩm khởi động phanh khi không có điện truyền qua.

Thông tin doanh nghiệp

Miki Pulley Co., Ltd (Hongkong) Miki Pulley Co., Ltd (Hongkong)
  • Danh mục

Khách hàng chính

Doanh nghiệp sản xuất máy công cụ Doanh nghiệp sản xuất robot công nghiệp Doanh nghiệp sản xuất thiết bị truyền động Doanh nghiệp sản xuất động cơ Doanh nghiệp sản xuất bơm, thiết bị khí nén dầu Doanh nghiệp sản xuất máy ép Doanh nghiệp sản xuất thiết bị sản xuất thể bán dẫn, tinh thể lỏng Doanh nghiệp sản xuất máy móc xây dựng Doanh nghiệp sản xuất thiết bị vận chuyển Doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế Doanh nghiệp sản xuất máy thử nghiệm, dụng cụ đo lường Doanh nghiệp sản xuất thiết bị in ấn và máy chế bản Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và máy đóng gói Doanh nghiệp sản xuất máy móc sử dụng trong lĩnh vực tài chính Doanh nghiệp sản xuất máy móc dệt may

Phân loại

Chọn

PAGE TOP