Sản phẩm từ nhựa PTFE( tấm và ống nhựa) danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sản phẩm từ nhựa PTFE( tấm và ống nhựa)

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Các sản phẩm có tính xốp được tạo ra từ flo Các sản phẩm có tính xốp được tạo ra từ flo
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Là sản phẩm được tạo nên bằng cách biến PTFE có tính xốp. chúng tôi đã sản xuất hai loại-loại có hình tấm và loại dạng ống.

 • Băng dính tư nhựa Fluoro ASF-130T Băng dính tư nhựa Fluoro ASF-130T
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Nguyên liệu chính của loại băng dính này là tấm film xốp được làm từ ePTFE. Vì sứ dụng tấm film có nhiều lỗ xốp nên nó vừa mang những đặc tính của fluoro và có thêm cả tính kháng nước và cách nhiệt tôt.

Thông tin doanh nghiệp

Chukoh Chemical Industries, Ltd. Chukoh Chemical Industries, Ltd.
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP