Limit Load Conoidal Fan Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Limit Load Conoidal Fan

Limit Load Conoidal Fan LW / LP

Hiệu Suất Cao ・ Kinh Tế Cao

Limit Load Conoidal Fan mang những đặc tính trung gian giữa quạt Sirocco Fan và quạt Turbo Fan. Có hình dạng giống Sirocco Fan và Turbo Fan nhưng, Limit Fan có cấu tạo cánh quạt khác và cánh dẫn hướng được đặt ở phần hút nên dù lượng gió và áp lực gió có thay đổi thì công suất trên trục cũng không vượt quá giá trị nhất định. Quạt được thiết kế để hạn chế phát sinh sự cố quá tải ở phần động cơ điện.

Danh mục Liên hệ

Mã sản phẩm

LW / LP

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Công ty thương mại/Ngành phân phối  Máy/thiết bị dùng trong sản xuất  Công ty sản xuất khác

Thông tin doanh nghiệp

Furyoku Kiko Co., Ltd. Furyoku Kiko Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Limit Load Conoidal Fan mang những đặc tính trung gian giữa quạt Sirocco Fan và quạt Turbo Fan. Có hình dạng giống Sirocco Fan và Turbo Fan nhưng, Limit Fan có cấu tạo cánh quạt khác và cánh dẫn hướng được đặt ở phần hút nên dù lượng gió và áp lực gió có thay đổi thì công suất trên trục cũng không vượt quá giá trị nhất định. Quạt được thiết kế để hạn chế phát sinh sự cố quá tải ở phần động cơ điện.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Phòng sơn, máy hút bụi, thiết bị sấy, thiết bị thu hồi, khí thải, vv ..

Thực tế ứng dụng

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Model : LW - Stainless Steel

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Model: LW - Stainless Steel

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Model: LW

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Model: LW

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Model : LW

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Model : LW

Danh mục

LIMIT LOAD CONOIDAL FAN

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP