Maintenance Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Maintenance

Maintenance

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và bảo trì - bảo dưỡng theo nhu cầu.

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

Furyoku Kiko Co., Ltd. Furyoku Kiko Co., Ltd.

Thực tế ứng dụng

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Balance Measuring

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Unbalance Analysis Process

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Shaft replacing

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Replacing Fan's Case

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Balancing Impeller by balancing machine

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Before and after maintenance

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Impeller Replacing

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Impeller Replacing

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Impeller Replacing

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Stainless Steel Impeller Replacing

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP