Products Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Products

Products

Phụ kiện đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu

Các sản phẩm và phụ kiện của hệ thống quạt thổi.

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.wind-force.co.jp/case.html

Thông tin doanh nghiệp

Furyoku Kiko Co., Ltd. Furyoku Kiko Co., Ltd.

Thực tế ứng dụng

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Stainless Steel Exhaust Hood

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Damper with cylinder

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Duct

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Transparent Pipe Damper (PVC)

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  PVC Damper

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Air Volume Damper

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Motor Damper

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Air Piston Damper

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Chọn

PAGE TOP