Plant Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Plant

Plant

Phù hợp cho mọi loại nhà máy - công trình

Sản phẩm quạt của chúng tôi được tín nhiệm sử dụng trong các nhà máy sản xuất và công trình xây dựng dân dụng.

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.wind-force.co.jp/case.html

Ngành nghề đối tượng

Ngành sắt/thép/nguyên vật liệu kim loại  Máy/thiết bị dùng trong sản xuất  Công ty sản xuất khác

Thông tin doanh nghiệp

Furyoku Kiko Co., Ltd. Furyoku Kiko Co., Ltd.

Thực tế ứng dụng

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Sound Proofing Blower

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Sound Proofing Box

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Duct Construction

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Wet Scrubbers (Stainless Steel)

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Wet Scrubbers (PVC)

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Cyclone (Stainless Steel-304)

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Dust Collector Hopper

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Exhaust facility

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Exhaust facility

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Silence dust collector

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Oil Mist Separator

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Blower installation process

 • Hình ảnh minh họa/Thực tế ứng dụng

  Dust Collector

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP