LIMIT LOAD CONOIDAL FAN danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LIMIT LOAD CONOIDAL FAN

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Limit Load Conoidal Fan Limit Load Conoidal Fan
    • Danh mục
    • Minh họa ứng dụng/Thực tế ứng dụng

    Limit Load Conoidal Fan mang những đặc tính trung gian giữa quạt Sirocco Fan và quạt Turbo Fan. Có hình dạng giống Sirocco Fan và Turbo Fan nhưng, Limit Fan có cấu tạo cánh quạt khác và cánh dẫn hướng được đặt ở phần hút nên dù lượng gió và áp lực gió có thay đổi thì công suất trên trục cũng không vượt quá giá trị nhất định. Quạt được thiết kế để hạn chế phát sinh sự cố quá tải ở phần động cơ điện.

Thông tin doanh nghiệp

Furyoku Kiko Co., Ltd. Furyoku Kiko Co., Ltd.
  • Danh mục

Khách hàng chính

Akebono Brake Industry Co., Ltd;Asahi Glass Co., Ltd;Eisai Co., Ltd;S.T Corporation;Japan Broadcasting Corporation;Kao Corporation;cashew Co., ltd;Kawakin Metal lndustries Co.,Ltd;JFE Steel Corporation;Kyowa Kako Co., Ltd; Nhà máy in ấn Takinogawa thuộc Bộ Tài chính;Sapporo Beer Co.,ltd;System Kankyo Co., Ltd.,Shiseido Co.,ltd;Showa Chemical Industry Co., Ltd.,Showa Chemical Industry Co.,ltd;Showa Denko KK,Sho-bond chemical Co., Ltd;Sumitomo Heavy Industries Co., Ltd.;Seiko Advance Co.,ltd;Soken tecnix Co.,ltd;Sonton foods Co.,ltd;Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co., Ltd.,Takasago International Corporation;Toyo Seikan Co.,ltd;Dinh thự chính thức của Văn phòng Nội các Thủ tướng Chính phủ;Nakamuraya Co., ltd;Nittsu Shoji Co., Ltd;Nippon Chemical Industrial Co., Ltd;NEC Corporation; Nihon Yamamura Glass Co., Ltd;Parker Kako Co., Ltd;Hitachi Chemical Co., Ltd;Fuji Heavy Industries Ltd;Fusogosei co.,ltd;Press Kogyo Co., Ltd;HOYA Corporation;HOYA Crystal Co.,ltd;Hokkai Can Co., Ltd;…

Phân loại

Chọn

PAGE TOP