Dây hàn vảy có thuốc dẻo * Chúng tôi có thể cung cấp hàng mẫu miễn phí! Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dây hàn vảy có thuốc dẻo * Chúng tôi có thể cung cấp hàng mẫu miễn phí!

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Dây hàn vảy có thuốc dẻo * Chúng tôi có thể cung cấp hàng mẫu miễn phí!

Đạt được tính thi công vượt trội và độ tin cậy cao bởi chất nóng chảy (flux) mới được phát triển.

Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm vật liệu hàn không chì, không có chất gây hại cho môi trường, có tính năng cao hơn vượt qua thường thức từ trước tới nay.
Chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng với nhóm các sản phẩm phong phú đáp ứng tất cả những nhu cầu gia công.

- Đáp ứng tất cả các công đoạn hàn
Chúng tôi tiến tới sản xuất những sản phẩm đáp ứng theo thông số khách hàng yêu cầu và có thể ứng đối với tất cả các công đoạn hàn.

- Tái chế nguyên liệu hàn
Hãy giao phó cho Solder coat chúng tôi từ việc cung cấp nguyên vật liệu không chì cho đến việc tư vấn, tái chế nguyên liệu.

※ Để tìm hiểu nội dung chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc download bản catalogue của chúng tôi.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.soldercoat.co.jp/en/pages/product-wire.html

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện máy  Linh kiện điện tử/Linh kiện điện  Ngành sắt/thép/nguyên vật liệu kim loại

Thông tin doanh nghiệp

SOLDER COAT (VIETNAM) CO., LTD SOLDER COAT (VIETNAM) CO., LTD

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

※ Để tìm hiểu nội dung chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc download bản catalogue của chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Để tìm hiểu nội dung chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc download bản catalogue của chúng tôi.

Danh mục

SOLDER COAT (VIETNAM) “ Corporate Guide”

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP