Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins) (57616)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins)

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins)

Xuất sắc trên toàn thế giới trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm

Nội dung kinh doanh

Lĩnh vực nhận ủy thác phân tích sản phẩm/ thực phẩm
Tập đoàn Eurofins là doanh nghiệp triển khai dịch vụ kiểm tra thực phẩm, sản phẩm, môi trường, dược phẩm trên khắp thế giới.
Tùy theo từng nội dung dịch vụ, chúng tôi sẽ hình thành các đơn vị kinh doanh và cung cấp các dịch vụ chuyên môn với tư cách là các tổ chức độc lập dù là trong cùng một đất nước. Hơn nữa, các trung tâm thí nghiệm sẽ có mối liên hệ mang tính hữu cơ và các ASM (quản lý dịch vụ phân tích) sẽ thay thế khách hàng lựa chọn các dịch vụ thích hợp nhất từ các trung tâm thí nghiệm trong số “190” trung tâm thí nghiệm và trong tất cả các trung tâm của tập đoàn Eurofins trên khắp thế giới. Chỉ bằng dịch vụ một cửa (One-stop)-giao phó tất cả cho Eurofins, quý khách nhất định sẽ nhận được dịch vụ rộng từ việc kiểm tra thực phẩm cho đến kiểm tra giám định pháp y với những kỹ thuật tiên tiến nhất mà tập đoàn đang nắm giữ.

□ Cơ sở kiểm tra: Chúng tôi có hơn 190 trung tâm thí nghiệm trên 37 nước trên thế giới.
□ Các nội dung phân tích: Chúng tôi đang sử dụng các mục và các phương pháp phân tích lên tới 100,000 mục.
□ Tính chuyên môn: Các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành phân tích thực phẩm sẽ thực hiện dịch vụ.
□ Nhiều trung tâm thí nghiệm có chứng nhận ISO17025
□ Chính sách: Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ sản phẩm hàng hóa của khách hàng và các thương hiệu có giá trị.

Đơn vị kinh doanh kiểm tra sản phẩm (Product Testing) đang cung cấp dịch vụ một cửa “One-stop”, đơn vị này không chỉ nắm giữ 13 trung tâm thí nghiệm tại 10 nước trên thế giới, ngoài ra nó còn có mối liên hệ hợp tác với các đơn vị pháp chế (Regulatory) về việc đăng ký REACH, bio trong nội dung thí nghiệm độc tính.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins).

Danh sách danh mục của Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins)

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

2360003

Khu vực/Quốc gia

Kanagawa, Nhật Bản

Địa chỉ

2-1-13 Sachiura, Kanazawa-ku, Yokohama

Ngày tháng năm thành lập

09/01/2009

Tiền vốn

140700000 JPY

Số lượng nhân viên

11 người ~ 50 người

Khách hàng chính

Xe hơi
Hóa học
Nông dược
Mỹ phẩm, hàng hóa tiêu dùng
Điện tử, điện
Giấy, bao gói
Đồ chơi
Trang phục

Qui cách sản phẩm đã được chứng nhận

ISO17025,MHLW

TEL

FAX

+81-(0)45-330-0021

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://product.eurofins.co.jp/

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins)

Ngày tháng năm thành lập

09/01/2009

Tiền vốn

140700000 JPY

Số lượng nhân viên

11 người ~ 50 người

URL

http://product.eurofins.co.jp/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Eurofins Food and Product Testing K.K (Công ty TNHH phân tích sản phẩm, thực phẩm Eurofins).

PAGE TOP